Aftalen betyder blandt andet, at staten skal blande sig mindre i den kommunale planlægning. Med andre ord får kommunerne overdraget en langt større fleksibilitet, hvor lokale forhold vil have en større rolle i planlægningen.

Betydning for detailmarkedet

Udvalgsvarer

For at imødekomme en større fleksibilitet i forhold til størrelse og placering af udvalgsvarebutikker, bliver de nuværende maksimalstørrelser ophævet. Der vil derfor kunne placeres udvalgsvarebutikker i bymidter, bydelscentre, lokalcentre, enkeltstående butikker og aflastningsområder uden størrelsesbegrænsning.

Pladskrævende detailhandel

Kommunerne vil fremover kunne placere butikker med særligt pladskrævende varer i et erhvervsområde eller hvor det ellers er hensigtsmæssigt. Den meget detaljerede statslige liste over hvilke varer, der er pladskrævende, vil blive lempet for mere fleksibilitet.

Dagligvarer

Størrelsesbegrænsningen for dagligvarebutikker i lokalcentre og som enkeltstående butikker vil være 1.200 m2, hvilket angiver det maksimale bruttoetageareal (salgsareal, lager, personale, kontor mv.). Størrelsesbegrænsningen for dagligvarebutikker i bymidter og bydelscentre vil fremover være 5.000 m2. I aflastningsområder vil grænsen fremover være 3.900 m2 med mulighed for tillæg af 200 m2 til personalefaciliteter.

Hypermarkeder

Hypermarkeder har typisk størrelser på 10-25.000 m2, og det er ikke fremadrettet hensigten at muliggøre nye hypermarkeder eller hypermarkedslignende indkøbscentre.

Regeringen fremsætter lovforslaget om den nye planlov i oktober 2016 med en forventet ikrafttrædelse senest januar 2017.