Da VIA samlede sine aktiviteter på det nye Campus Aarhus C i Ceres Byen blev den flotte ejendom til overs.

Colliers blev valgt til at forestå salget af ejendommen, der foregik ved tilbudsgivning tilbage i sommeren 2014.

Køber - et privat ejendomsselskab - betingede sig en ny lokalplan, der åbnede mulighed for at ejendommen kunne såvel udvides, som anvendes til boliger.  Arkitektfirmaet C.F. Møller har forestået udviklingen af lokalplanen i tæt samarbejde køber og sælger imellem. Denne lokalplan er netop godkendt og offentliggjort.

Køber igangsætter byggeriet af det spændende projekt, hvor der blandt andet etableres boliger med en fantastisk udsigt ind over Aarhus og udover havnen og vandet.

Dette bliver et skønt boligområde i Aarhus. Arkitekterne har taget udgangspunkt i eksisterende byggestil i området, så de nye boliger vil falde naturligt ind i omgivelserne. Vi ønsker parterne tillykke med handelen,” udtaler Johan Gottschalk, partner og direktør hos Colliers i Aarhus.

Yderligere oplysninger

Johan Gottschalk, M: +45 20 45 30 59

Billeder

Billeder er venligst stillet til rådighed af C.F. Møller A/S mod kreditering ved anvendelse.

Uddrag af lokalplanen

Placeringen af den nye bebyggelse tager udgangspunkt i den eksisterende rytme og orientering i Kommunehospitalet og bebyggelserne langs Peter Sabroes Gade.

Planen bygger videre på gavlmotivet mod Peter Sabroes Gade, som det opleves i gadens eksisterende bygningsforløb. Det gamle Kong Christian IX’s børnehjem bevares.

Det tidligere børnehjem bliver planområdets naturlige omdrejningspunkt og retningsgivende for den nye bebyggelses beliggenhed og gavlenes placering i gadelinjen.

Størstedelen af den nye bebyggelse orienteres i samme øst-/vestgående retning som den eksisterende bygning, og fordeles på grunden så der dannes store grønne opholdsrum mellem bygningerne.