Ejendommene kan erhverves samlet eller enkeltvis.

Porteføljen er unik da den består af ensartede ejendomme både med hensyn til beliggenhed og anvendelse. Der er alle tale om blandede ejendomme med butik/bolig beliggende på eller tæt på gågaden i Vejle. 

Ejendommene sælges for et dødsbo/likvidationsbo med fuld ansvarsfraskrivelse. Der er tomgang i et par af ejendommene, men størstedelen er fuldt udlejet. Dertil kommer at der på et par af ejendommene kan være mulighed for udvidelse af arealet med tilbygning af nye boliger. 

Ansvarlig ejendomsmægler er René Neesgaard, direktør og partner, mobil 61 55 18 18.

• Beliggenhed midt i byen – på og ved gågaden
• Mulighed for køb enkeltvist eller samlet
• Samlet etageareal: ca. 6.000 m² 
• Samlet pris: kr. 102.250.000 mio. kroner kontant

Salgsprospekter for de enkelte ejendomme kan rekvireres på www.colliersemner.dk via link herunder:
Dæmningen 37
Dæmningen 66
Søndergade 11A
Søndergade 23A
Torvegade 30 
Søndergade 12 stuen