Claus Sondrup partner og direktør i Colliers afdeling i Aalborg, har stået for rådgivning og salg af domicilejendommen. ”Vi har haft en løbende dialog med sælger igennem flere år, for investorerne har været forsigtige når det kom til investeringer i provinsen”, siger Claus Sondrup, Colliers, og fortsætter: ”Før var det ikke interessant at investere i ejendomme i provinsen, det blev betragtet som en risikoplacering med afkastniveauer, der ikke matchede investorernes krav. Men nu oplever vi en øget interesse også fra de institutionelle investorer, der øjner muligheden for et højere afkast end de kan få i København og Århus.” 

RTX har indgået aftale om salg af ejendommen til Kristensen Properties og deres medinvestor (en institutionel investor). RTX har afhændet ejendommen pr. 1. januar 2016, men fortsætter som lejer. Hos RTX er konstitueret CEO Jacob Vittrup tilfreds med handlen: ”Vi har i RTX løbende haft en drøftelse om, hvordan vi fik selskabets balance til at afspejle at RTX er et teknologiselskab og ikke et ejendomsselskab. Med det gennemførte salg af domicilejendommen får vi fremadrettet mulighed for at fokusere vore finansielle og strategiske ressourcer omkring forretningsudviklingen indenfor trådløse teknologiske løsninger, som er vores kernekompetence”, siger Jacob Vittrup og tilføjer: ”Jeg har igennem processen oplevet Colliers som en god sparringspartner, der målrettet, professionelt og vedholdende har arbejdet med opgaven.”

Ejendommen udnyttes i dag som Business Park for en række eksterne lejere udover RTX. Denne aktivitet fortsættes af den nye ejer af ejendommen.