Det første store el-værk i Danmark var H.C. Ørstedsværket, som blev indviet tilbage i 1920. I 2007 blev værket udpeget til nationalt industriminde. Værket ligger på et stort areal, som stort set er lukket for offentligheden, men det bliver der nu ændret på.

Som en del af byudviklingen i Enghave Brygge-området, som også indebærer byggeri af boliger på hele havnefronten, frasælger DONG Energy A/S nemlig de bygninger og arealer, som ikke længere bruges på selve værket. Der vil blive etableret hegn om værkets tilbageværende bygninger, mens der vil blive adgang for offentligheden på de øvrige arealer – blandt andet vil der blive etableret en cykelsti gennem området.

Colliers International har fået til opgave at sælge kraftværkets administrationsbygning samt en magasinbygning, som begge er beliggende yderst på værkets områder med front mod Tømmergravsgade.

Magasinbygningen, som er opført i 1952, har et areal på godt 1.000 m2 og ligger med udsigt til vandet. Ejendommen har tre etager med rå lokaler med betongulve, enkelte søjler, småsprossede enkeltlagsvinduer i jernrammer og med vareelevator til at betjene de forskellige etager.

Den flotte administrationsbygning er fra år 1919 og er også på ca. 1.000 m2.. Ejendommen er indrettet med kontorer.

Høj efterspørgsel forventes

Colliers International har tidligere formidlet salget af en mindre værkstedsejendom på arealet. Efterspørgslen var her så høj, at den blev solgt i udbud. Erhvervsejendomsmægler Helle Horn Kramer fra Colliers International fortæller: ”Der var utrolig mange, som var interesserede i ejendommen, blandt andet på grund af den bynære beliggenhed i et udviklingsområde. Jeg forventer også, at der vil komme høj efterspørgsel efter de to ejendomme, vi netop har sat til salg, så det kan nemt ende med udbudsrunde igen”.

Helle Horn Kramer kan sagtes se en lang række potentielle købere.  Hun siger: ”Ifølge lokalplanen må bygningerne anvendes til el-drift, men det forventes, at der gives dispensation, så bygningerne kan anvendes til fx lager, showroom, værksteder, kontor for kreative brancher mv. Særligt magasinbygningen har det spændende rå look, som er attraktivt for mange.”

Læs mere om de to ejendomme her:

Magasinbygningen

Administrationsbygningen