Luftforandringer i TEC

TEC udbyder via Colliers International ejendommen Nordre Fasanvej 27 og samler deres aktiviteter i to tilstødende bygninger. Ejendommen har været anvendt til administration og undervisning og udgør 4.200 m2. Dermed åbnes der for en potentiel udviklingsmulighed for investorer og developere på en af Frederiksbergs mest attraktive beliggenhed.

Allerede i slutningen af 2014 blev det klart for TEC, at den nye EUD-reform ville få konsekvenser og at der i løbet af 2015 skulle tages hensyn til aktivitetsnedgang. Det kommer derfor ikke som en overraskelse, at omkostningerne skal tilpasses, og ifølge direktør Lone Hansen er salget af Nordre Fasanvej 27 en naturlig konsekvens.

”Vi har i længere tid set på, hvordan vi kan optimere vores omkostninger. Det er som et led i den proces, at vi kan se en fordel i at rykke vores medarbejdere tættere sammen” fortæller Lone Hansen, administrerende direktør for TEC.

For at få plads til alle medarbejdere i de to resterende bygninger, vil TEC bruge nogle af pengene fra salget på at renovere og ombygge.

”Vi ser flytningen som en positiv luftforandring internt i organisationen og glæder os til at sælge ejendommen, så vi kan komme i gang med ombygningen og renoveringen af de nye lokaler.” afslutter Lone Hansen.

En udviklingsmulighed midt på Frederiksberg

Områdets anvendelse er ifølge kommuneplanen udlagt til offentlige formål og undervisningsformål, men erhvervsejendomsmægler Tina Iburg fra Colliers International håber, at de fremtidige ejere får mulighed for at udvikle ejendommen og udnytte dens fulde potentiale:

”Ejendommen ligger i bydelscenter/bydelsstrøg og vil derfor være optimal til brug for retail, men i virkeligheden er mulighederne jo uanede. Jeg kunne sagtens se, at man byggede flere etager på ejendommen og fx lavede terrasselejligheder, ungdoms- eller ældreboliger. Man ser ikke mange lignende udviklingsejendomme på så lukrative beliggenheder” fortæller Tina Iburg, som varetager salget for TEC.

Tina Iburg understreger dog, at andre anvendelser end uddannelsesformål skal godkendes af kommunen og at der afhængigt af den fremtidige anvendelse muligvis skal vedtages en ny lokalplan.

Se sagen her.