En tom stationsbygning kan i princippet bruges til mange andre formål. Det står klart efter finalen på Colliers Award 2015, hvor studerende fra hele landet har dystet om at finde på de bedste idéer til at aktivere ubenyttede stationsbygninger til fordel for byen, lokalsamfundet og passagererne. For at skabe debat og inspirere til nytænkning om byudvikling i stationsbyerne udskrev erhvervsejendomsmæglerkæden Colliers International i januar sammen med DSB Ejendomme idékonkurrencen, og næsten hundrede studerende fra Danmark, Polen og Japan valgte at sende deres forslag ind.

”Det har i år været utroligt udfordrende at vælge finalisterne og i sidste ende, hvem der skulle vinde konkurrencen. De studerende blev stillet over for en svær – men samfundsmæssigt aktuel og relevant – problemstilling, og det har været spændende at skulle bedømme forslag, som gik i nær sagt alle retninger”, fortæller formand for dommerpanelet Louis Becker, Henning Larsen Architects.

"De seks forslag, der gik i finalen, blev valgt ud, fordi de alle sammen giver et interessant bud på, hvordan man kan aktivere de ubenyttede stationsbygninger. Stationen har historisk været livlinen til omverdenen. Den kan vi ikke bare kappe over. Tværtimod skal vi opdage de potentialer, som de stadig rummer. Det kræver en videre bearbejdning at realisere finaleforslagene, men de understreger netop, at mulighederne er der - og det var netop formålet med konkurrencen. Vi skal ikke rive ned. Vi skal bygge op", forklarer Louis Becker.

Inspiration til DSB Ejendomme

Samarbejdet med Colliers International har blandt andet haft til formål at give DSB Ejendomme ny inspiration til arbejdet med at skabe liv på især de mindre stationer.

”En af DSB Ejendommes hovedopgaver er at sikre, at DSB’s ejendomsportefølje, herunder stationerne, forvaltes på den mest økonomisk fordelagtige måde og samtidig er til glæde og gavn for danskerne. Især i yderområderne kan det dog være svært at finde anvendelse for de bygninger, DSB ikke længere selv benytter, så vi er utroligt glade for den store interesse, der har været for konkurrencen”, siger underdirektør i DSB Ejendomme Jes Transbøl.

Konkurrenceforslagene rummer mange interessante elementer, mener han og håber, at nogle af dem kan realiseres under hensyntagen til, at der stadig skal være fornuftig økonomi i det for DSB.

”Det har aldrig ligget i kortene, at forslagene i konkurrencen skulle implementeres af DSB Ejendomme alene. Men forhåbentlig er der ildsjæle derude, som også lader sig inspirere af idéerne og kan se, at man kan lave andet end billetsalg i en stationsbygning. Det glæder jeg mig meget til at se, hvad der kan komme ud af”, siger Jes Transbøl.

Ser potentiale i tomme bygninger

Selv om Colliers Award i år fokuserede på ubenyttede stationsbygninger, kunne konkurrencen i princippet lige så godt have handlet om nedlagte rådhuse eller andre tomme, offentligt ejede bygninger.

”Problematikken, vi har taget op i år, går igen mange steder rundt i landet. Derfor er det også interessant, at flere af de løsningsforslag, der er kommet frem i årets konkurrence, sagtens kan overføres til andre typer af ejendomme”, siger Peter Lassen, COO og partner i Colliers International.

Han mener, at det er afgørende, at ejendomsbranchen – herunder investorer, udviklere og mæglere – alle sammen anstrenger sig mere for at lægge vanetænkningen på hylden.

International konkurrence kan være næste skridt

Siden sidste år, hvor Colliers Award blev afviklet første gang, er antallet af deltagere og forslag mere end tredoblet, men konkurrencen har slet ikke nået sit fulde potentiale endnu, mener Peter Lassen:
”Det lykkedes os i år at skabe landsdækkende interesse for konkurrencen, men vi har fx endnu ikke afsøgt mulighederne i et decideret samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Det kunne også være, at der lå spændende udviklingsmuligheder i at gøre konkurrencen international”, siger han.