Fem danske folkekirker i København blev i 2013 indstillet til lukning og efterfølgende udbudt til salg – det var første gang i danmarkshistorien, at folkekirker blev udbudt i fri handel med mulighed for helt ny brug af de smukke kirkerum.

Med Blågårds Kirke på Nørrebro som rosinen i pølseenden, er den sidste af de fem kirkebygninger nu solgt. To af kirkebygningerne blev udbudt og solgt af sognet til menigheder uden for folkekirken, mens Absalons Kirke, Blågårds Kirke og Samuels Kirke blev udbudt af Kirkefondet med mulighed for nye og anderledes anvendelser. Gennem hele salgsprocessen har det været en vigtig prioritet for Kirkefondet at arbejde for, at kirkebygningerne om muligt blev solgt til ikke-kommercielle formål med respekt for den tidligere brug som kirke og med fokus på, at kirkebygningerne forbliver et aktiv for lokalområderne.

Vidt forskellige anvendelser af kirkebygningerne

I sommeren 2014 blev Samuels Kirke på Nørrebro solgt til boligforeningen VIBO, som i dag afventer en endelig godkendelse af lokalplanen, før end de kan påbegynde ombygningen til ungdomsboliger som planlagt. Det var også i 2014, at stifteren af Tiger-kæden, Lennart Lajboschitz, i privat regi købte Absalons Kirke på Vesterbro. Planen er at omdanne bygningen til en nyfortolkning af et forsamlingshus, som forventes at åbne i sommeren 2015.

Nu er Blågårds Kirke solgt til KoncertKirken Blågårds Plads A.m.b.a., en forening, der siden 2009 har afholdt en lang række arrangementer i kirken inden for så forskellige genrer som blandt andet klassisk og nutidig musik, korsang, folkemusik, rock, jazz, opera og performancekunst. Købet af betinget af KoncertKirkens endelige købsfinansiering.

KoncertKirken har gennem de seneste to år arbejdet dedikeret for at indsamle midler til at købe Blågårds Kirke og har fået stor opbakning fra fonde som fx A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal og Augustinus Fonden samt fra Realdania. Samtidig har Koncertkirken solgt andele til en bred kreds af publikum, musikudøvere og lokale beboere, og har på den måde fået indskudt over 1 million kroner i det A.m.b.a., der er oprettet til at drive KoncertKirken fremover med både ejendom og aktiviteter. 

KoncertKirken er særligt glade for den lokale støtte: ”Efter den utrolige opbakning vi har fået, glæder vi os til at kunne give noget tilbage til det nærmiljø, som har engageret sig så meget i vores fremtid. Vi ser frem til fortsat at fylde kirken med musik” fortæller Björn Ross, som er daglig leder i KoncertKirken.

Også hos Kirkefondet ser man lyst på Blågårds Kirkes fremtid, som nu er i gode hænder hos en virksomhed, der gennem seks år har haft sin gang i kirken. ”Vi er meget glad for, at salget af alle kirkebygningerne nu er afsluttet, ikke mindst fordi vi har fundet så alsidige købere, som alle vil bruge kirkerne inden for de rammer, som Kirkefondet har opstillet for anvendelsen af de lukkede kirker. I dette tilfælde sælges den lukkede kirke til et formål, som ikke fordrer de store forandringer af kirkens indre, idet KoncertKirken udnytter det særlige ved kirkebygningen – nemlig dens helt unikke akustik” fortæller Henrik Bundgaard Nielsen, generalsekretær i Kirkefondet.

COO og partner i erhvervsejendomsmæglerfirmaet Colliers International, Peter Lassen, har stået for salgene og er glad for, at det første kapitel i de københavnske kirkelukninger nu er vel afsluttet. Han siger: ”Vi har været gennem en lang proces for at finde de rette købere til kirkebygningerne. Det har været en særlig proces, som har krævet kreativ tænkning og delikat håndtering”.

Selvom man hos erhvervsmæglerne Colliers International er glade for at kunne sætte et foreløbigt punktum, er det drømmen igen at få lov til at håndtere salg af kirkebygninger: ”Vi regner med, at der går en del år, inden der kommer flere kirkebygninger til salg, men håber, at vi får mulighed for at gentage succesen og være med i endnu en spændende salgsproces. Generelt har vi fokus på at bruge vores kreativitet og alternative tilgang for at finde de rette købere – særligt til de specielle ejendomme.” afslutter Peter Lassen.