Ejendommen er på ca. 1.500 m2 og omfatter i alt 19 boliger. I 2002 blev ejendommen totalt ombygget fra erhverv til bolig og udstykket i 19 ejerlejligheder, hvoraf to blev solgt.

Det salg, som nu er gennemført, omfatter dog alle 19 ejerlejligheder, idet ejendommen nu efter købers ønske samles og fungerer som én samlet udlejningsejendom fremover.

Efterspørgsel efter boligudlejningsejendomme
Køberen af ejendommen er en privat ejendomsinvestor, og generelt oplever Colliers International Danmark A/S en større interesse fra potentielle købere til boligejendomme i Trekantområdet.

René Neesgaard fra Colliers i Vejle, som har formidlet salget af ejendommen, fortæller:

”Efterspørgslen efter boligejendomme er kraftigt stigende, og særligt ejendomme i god kvalitet og med gode beliggenheder sælges til stadigt højere priser. Det gælder specielt i attraktive bosætningsområder som for eksempel Vejle, hvor befolkningstallet er stigende.”

Ifølge René Neesgaard er det netop beliggenhed og kvaliteten af ejendommene, der efterspørges over hele linjen hos investorerne. På andre parametre er det mere forskelligt, hvad der fanger de potentielle køberes interesse.  

”Investorerne fokuserer på forskellige ting ved ejendommene; nogen ser på udviklingsmulighederne, mens andre har et specifikt ønske om enten en lille eller en stor ejendom,” siger han.  

Som eksempel på et salg af en noget mindre ejendom nævner René Neesgard, at Colliers også for nylig har formidlet en ejendom på Fredericiavej i Vejle på kort tid. Sælger var en andelsboligforening, mens køber var en privat investor. Ejendommen blev sat til salg, da flere andelshavere ønskede at sælge deres andele. Det var imidlertid ikke let, da efterspørgslen efter andelene ikke var til stede.

Ved salget fik hver andelshaver en højere pris, end andelene var udbudt til, og de beboere, som ønskede at blive boende, overgik til at være lejere hos den nye ejer, mens andelsforeningen blev opløst.

Erhvervsejendomsmægler Annette Bay fra Colliers, som har formidlet salget af ejendommen, fortæller: ”For andelshaverne var det en god løsning, da de andelshavere, som ønskede at flytte, fik mulighed for det, mens de øvrige kunne blive boende som almindelige lejere og samtidig få realiseret deres andelsværdi ”.

Ejendommen på Fredericiavej er på 420 m2 fordelt på seks boliger.

René Neesgaard afslutter med at fortælle, at der var interesse for ejendommene fra flere interesserede købere, som fortsat søger ejendomme.