Gennem de seneste 9 år er de mange bevaringsværdige kasernebygninger sat nænsomt i stand, og der er kommet fuld aktivitet i alle bygningerne med både offentlige og private erhvervslejere.

Nu startes næste etape, nemlig realiseringen af en ”By i Byen” med nybyggeri af attraktive boliger, erhvervs-, og kulturbygninger – i tråd med den meget visionære lokalplan for hele det gamle kaserneområde, der blev vedtaget i 2006.

A. Kirk Ejendomme ved Anders Kirk Johansen deltager i færdiggørelse af projektet med sin hidtil største enkeltinvestering i markedet. Han indtræder samtidig i ejerkredsen bag Randers Kaserne/By i Byen.

”Det er kun sjældent, at man finder et ejendomsprojekt med så meget sjæl og potentiale. Det er derfor med stor glæde og entusiasme, at jeg nu er en del af Randers Kasernes fremtid,” udtaler Anders Kirk Johansen, der samtidig ser meget frem til samarbejdet med ejendomsfolkene bag kasernen.

Et visionært projekt
Randers Kaserne som en ny By i Byen har været på tegnebrættet siden 2005, hvor it-personlighederne Eske Munck og Henrik Sinnbeck købte Kasernen af staten.

Alle bygninger er aktiveret og rummer i dag i alt ca. 97 lejere. Næste etape består i over de kommende år at få integreret de bestående gamle, smukke og arkitektonisk stringente bygninger med ca. 64.000 m² nybyggede boliger, erhvervslejemål, butikker, cafeer og bygninger til kulturelle formål, så hele det gamle kaserneområde kommer til at fremstå som et dynamisk østjysk vækstcenter.

”I alt vil det færdige projekt rumme ca. 84.000 m², og med Anders Kirk Johansen om bord vil vi kunne realisere næste etape betydeligt hurtigere”, udtaler Eske Munck og Henrik Sinnbeck, der glæder sig over salget og det forestående samarbejde med den nye medinvestor.

”Anders fangede hurtigt sjælen og så mulighederne for at skabe noget unikt. Samtidig så vi en klar fordel i den tyngde og det netværk, som han kan bidrage med i det fremtidige udviklingsarbejde,” udtaler Anne Sinnbeck, der siden 2009 har været adm. direktør for By i Byen.

Ifølge Jan Nickelsen, direktør i Colliers i Aarhus, der har medvirket i handlen, er den en af de største i Randers længe, og han ser et kæmpe potentiale i det fremtidige samarbejde for det gamle kaserneområde.

”Opførelsen af boliger på Kasernen vil få stor betydning for Randers lokalt, men også for Østjylland generelt, ” udtaler han. ”Særligt for aarhusianerne vil det blive attraktivt at bosætte sig i området. Afstanden fra Kasernen til Skejby i Aarhus er kun cirka 25 minutter i bil, og ud over det nye Universitetshospital med sine ca. 10.000 arbejdspladser er der i det nordlige Aarhus en koncentration af videns-virksomheder med ansatte, der med stor økonomisk fordel kan vælge at bosætte sig i Randers.” 

Et aktiv for Randers Kommune

Også fra kommunens side er man begejstret over, at Kaserneområdets udvikling til en By i Byen har fået et skub i den rigtige retning. Her er der stor opbakning til projektet fra Borgmester Claus Omann.

     
”Vi glæder os i Randers Kommune over mulighederne for videreudvikling af Kaserne-projektet, og vi er meget glade for, at en så estimeret og seriøs spiller udefra kan se potentialet både i Kasernen og i mulighederne for ejendomsudvikling i byen”, udtaler borgmester Claus Omann.

Randers Kommune benytter i dag Kasernen som Rådhus nr. 2 i byen, hvor bl.a. JobCenter og IT-afdeling samt en række andre funktioner og aktiviteter bebor den 14.000 m² store hovedbygning.

Hovedbygningen samt i alt 6-7 af de øvrige gamle militære bygninger bevares i realiseringen af lokalplanen.

De resterende bygninger, der primært er lager og stald bygninger, nedrives i takt med opførelsen af nye bygninger i 4 etagers højde, smukt tilpasset de bestående bygninger og området generelt.

Randers Kaserne vil også i fremtiden spille en vigtig kulturel rolle i Randers som en ”By i Byen”, præcis som den siden 1939 har gjort det for byen og byens borgere som militær kaserne og arbejdsplads for generationer af randrusianere.

 

Fakta:
- Randers Kaserne blev opført fra 1939 til 1941.

- Under besættelsen brugt af tyskerne som lazaret fra maj 1942

- Kasernen husede Det jyske Dragonregiment frem til 1952

- Fra 1952 anvendt af Jyske Ingeniørregiment frem til nedlæggelsen i 1997.
- Kasernen fungerede som asylcenter under Røde Kors i et par år fra 1999
- Det nuværende bygningskompleks består af ca. 40.000 m², heraf flere bygninger statueret som bevaringsværdige.

- Selve området er ca. 17,5 hektar stort

- By i Byen ejes af Eske Munck, Henrik og Anne Sinnbeck samt fremover ligeledes af Anders Kirk Johansen.