Colliers har for nylig formidlet salget af den ejendom i det indre København, som huser Galathea Kroen. I løbet af salgsprocessen var der en lang række af interesserede investorer. René Neesgaard, direktør i Colliers i Vejle, fortæller: ”Der var interesserede  købere fra såvel København, Jylland og udlandet, og det endte med, at ejendommen blev solgt til et privat jysk ejendomsselskab, der ønsker at øge deres eksponering mod København ”. Han fortsætter: ”Salget af ejendommen blev gennemført i samarbejde mellem Colliers’ afdelinger i København og Vejle.”

Generelt synes der at være stigende interesse for københavnske ejendomme fra investorer fra provinsen. Peter Lassen, COO og partner i Colliers i København, udtaler: ”Det er helt tydeligt, at mange jyske investorer har fokus på mulighederne i hovedstaden. Det samme gør sig gældende for udenlandske investorer, så der er rift om ejendommene i øjeblikket.” Peter Lassen fortæller endvidere, at Colliers det sidste halve år – ud over ejendommen i Rådhusstræde – har solgt 6 andre investeringsejendomme i hovedstaden til jyske investorer, og flere er på vej.

Fredet ejendom med historisk restaurant

Den solgte ejendom i Rådhusstræde, som er delvist fredet, blev opført i 1734, men den øverste etage blev dog først påført i 1844. Ejendommen huser Galathea Kroen, som blev åbnet i ejendommen i 1953 af en af deltagerne i Galathea-ekspeditionen og dermed havde 60-års jubilæum i ejendommen sidste år.

Galathea-ekspeditionen fra 1950-52 er kendt som en af de største danske videnskabelige indsatser. En besætning om bord på det tidligere britiske krigsskib Galathea undersøgte havets bundfauna syd om Afrika til Indien, Thailand, Indonesien, Filippinerne, Ny Guinea, Australien, New Zealand og Panama. Besætningen bestod af ca. 90 marineofficerer og værnepligtige med i alt 25 danske og 30 udenlandske forskere om bord i kortere eller længere tid. 

Ud over Galathea Kroen huser ejendommen 2 kontorlejemål samt et mindre butikslokale og 2 boliger i tagetagen.