Ifølge foreløbige tal fra RCA (Real Capital Analytics, som indsamler information om ejendomstransaktioner i 146 lande verden over) udgjorde de samlede ejendomsinvesteringer i Europa 34,5 mia. euro i tredje kvartal af 2014, og heraf udgjorde investeringer over landegrænser 46 %. Omfanget af de samlede investeringer i tredje kvartal er mindre end i tredje kvartal sidste år, men hvis man ser på den samlede transaktionsmængde for de tre første kvartaler, er omfanget højere i år end sidste år.

De asiatiske investorer bidrog med 2,7 mia. euro, og de er blevet mere risikovillige i jagten på at få et højere afkast og er blevet mere aktive i fx Tyskland. I Storbritannien køber de asiatiske investorer nu ikke kun de almindelige kontorer, men også shoppingcentre, udviklingsejendomme og hoteller. I 2012 udgjorde kontorer 71 % af de asiatiske investeringer i Europa, men denne andel er faldet med 10 %.

Tendensen i Danmark og Norden fortsætter med at afspejle samme udvikling med tiltagende interesse fra internationale investorer, om end vi fortsat har til gode at se den store interesse fra asiatiske investorer direkte.

Læs mere i Capital Flows Quarterly Report, Europe, Q3 2014 fra Colliers EMEA her.