Ifølge rapporten er den primære markedsleje enten uændret eller steget gennem det sidste halve år på 85% af markederne i Europa og Mellemøsten. De mest markante stigninger er sket i Tyskland og Holland. Det vurderes at lejestigningerne skyldes en kombination af en bedring af den makroøkonomiske situation og en større optimisme og et manglende udbud af moderne lokaler på primære beliggenheder på grund af det begrænsede omfang af spekulative byggerier de sidste år.

Også på nogle sydeuropæiske ejendomsmarkeder som Madrid og Lissabon, som har været hårdt ramt siden finanskrisen, er der nu stigende markedsleje.

Også under de hjemlige himmelstrøg er der solskin:

”På det Københavnske kontormarked har vi endnu til gode at se stigende markedslejer, men optimismen er vendt tilbage” siger COO & partner Peter Lassen fra Colliers International Danmark A/S. Han fortsætter: ”Selv om vi pt. oplever en ret høj tomgang på kontormarkedet er der flere ting, som betyder at vi forventer en bedring på kontormarkedet fremover. For det første vil behovet for kontorlokaler stige, når den økonomiske vækst for alvor er vendt tilbage, specielt fordi der er et opsparet behov for og lyst til ekspansion hos rigtig mange virksomheder. For det andet har der ikke været meget spekulativt kontorbyggeri og en række kontorer omdannes til boliger, hvilket betyder at udbuddet af kontorer begrænses. For det tredje er København generelt en by i vækst – befolkningen vokser og en tidligere uset iderigdom foregår så små virksomheder skabes og efterspørger kontorer, hvilket blandt andet kan ses med kontorhotellernes succes.”

Peter Lassen er dog bevidst om, at træerne ikke vokser ind i himlen. Han siger: ”Der er også faktorer, som trækker efterspørgslen efter kontorer i det centrale København ned. For det første er opsvinget skrøbeligt, væksten buldrer ikke frem, og der er globale usikkerhedsfaktorer, som fx uroen i Mellemøsten og den ustabile situation i Ukraine. For det andet foretrækker en række lejere at flytte ud af byen for at spare på huslejen. Det gælder for eksempel en række af offentlige styrelser, som flytter fx til Valby. Heldigvis oplever vi samtidig et stigende antal henvendelser fra udenlandske virksomheder, som ønsker at etablere sig i København”.