Ejendommens areal er på ca.1.520 m2, som fordeler sig på ét større erhvervslejemål samt fem boliger.

Indehaver af Colliers International Danmark Hans Vestergaard, som har formidlet salget, siger: ”Der er tale om en smuk historisk bygning, som er bevaringsværdig. Køber, der er en privat investor, har netop fået kommunens tilladelse til at etablere en ny større taglejlighed og planlægger derudover at give ejendommen, herunder især udearealet, et ekstra løft.”

Hans Vestergaard fortsætter: ”Det har været en fornøjelse af arbejde med salget af den smukke ejendom, som jeg føler mig overbevist om vil komme til ære og værdighed igen”

Efterspørgslen efter den slags investeringsejendomme er stor. Hans Vestergaard fortæller: ”Vi oplever i øjeblikket generelt et meget tydeligt investeringsønske fra ejendomsinvestorer. Der er ingen tvivl om, at ejendomme pt. er en af de mest attraktive investeringsklasser og mest begrænses af et udbud, som ikke står mål med efterspørgslen. Efterspørgslen kommer fra en bred front dækkende internationale og institutionelle investorer, samt et stort antal private investorer med betydelige formuer, som kigger mod ejendomme. Finansieringsklemmen synes at være aftagende, da mange af de nævnte investorer overhovedet ikke efterspørger finansiering og andre alene efterspørger realkreditfinansiering, idet resten af investeringen er rå egenkapital”