Protac A/S er Danmarks førende virksomhed inden for sansestimulerende hjælpemidler, fx Protac Kugledynen, Protac SenSit – en sansestimulerende stol med kugler. Adm. direktør Pia Christiansen udtaler: ”Vi er vokset ud af de nuværende lokaler i Aarhus midtby og glæder os til at få samlet administration, salg og lager i Stilling.”

Lejemålet indeholder både kontorer på ca. 575 m2 og et lagerareal på godt 800 m2. Ejendommen er bygget i 2008-2009, har et moderne look og fremstår yderst attraktivt.

 ”Jeg er sikker på, at Protac A/S bliver glade for at bo i ejendommen. Allerede nu inden de flytter ind den 1. juni, ved vi, at medarbejderne ser frem til at tage deres nye arbejdssted i brug”, siger Lennert Falkenberg, erhvervsmægler fra Colliers i Aarhus, som har stået for udlejningen. Han fortsætter: ”Det er et meget attraktivt kvarter, blandt andet på grund af den motorvejsnære beliggenhed og den korte afstand til Aarhus midtby – vi oplever i det hele taget stor interesse for området”.

 Lige over for den udlejede ejendom har Colliers netop fået et stort grundareal på 29.000 m2 til salg. Grundstykket er beliggende som direkte facadejord til motorvejen og er et af de få tilbageværende ubebyggede grundarealer i området, idet kvarteret har været præget af en kraftig vækst de seneste år.

Erhvervsmægler Søren Lindbjerg udtaler: ”Området er overvejende tiltænkt trafikintensive virksomheder såsom fremstillings- og lagervirksomheder og service- og handelsvirksomheder. Som noget unikt for området er der også mulighed for at etablere butik til særligt pladskrævende detailhandel på op til 5.000 m².”