De asiatiske investorer er ved at udvide deres geografiske område til også at inkludere USA, Australien og Europa, idet de øger deres investeringer i andre dele af verden end Asien. Det er investorer fra Hong Kong, Kina og Singapore, som hidtil primært har investeret i fast ejendom uden for Asien – og det er også investorer fra disse tre lande, som forventes at stå for hovedparten af investeringerne i løbet af de næste par år.

Rapporten beskriver de asiatiske investorers globale ejendomsinvesteringer siden 2000. I den første bølge fokuserede investorerne på kvalitetsejendomme i London og Sydney. Disse byer er stadig populære, blandt andet på grund af den høje transparens på deres ejendomsmarkeder. Før den globale krise gik en del af de investerede midler også til andre europæiske byer, herunder Paris, München og Madrid, og her fokuserede investorerne hovedsageligt på trofæejendomme i de primære byer.

I den næste bølge af udgående investeringer forventes det, at investorerne udvider deres investeringsområde til også at omfatte periferien af centrale byer som fx det østlige London og centrale områder på Manhattan, hvor investorerne vil finde priserne mere attraktive end i de traditionelt populære områder.

Mens de asiatiske investorer tidligere primært koncentrerede sig om boliginvesteringer, har den forbedrede økonomiske situation betydet, at investorerne nu i stigende grad investerer i erhvervsejendomme. Kontorer er p.t. den mest populære sektor, men det forventes, at de asiatiske investorer i fremtiden vil tage mere risiko i forbindelse med investeringer i knap så traditionelle sektorer som fx hoteller og også investere i udviklingsprojekter, idet investorerne vil søge efter højere afkast.

 

Læs hele rapporten her