Den store efterspørgsel efter boligsegmentet, som vi oplever i Danmark i øjeblikket, ses også i de øvrige nordiske lande. De andre nordiske lande har ikke oplevet så store fald i ejerboligpriserne efter finanskrisen, som det har været tilfældet i Danmark. I Norge har der dog på det allerseneste været prisfald på ejerboliger, hvilket betyder, at investorerne holder vejret og afventer udviklingen i boligsegmentet.

Sverige er fortsat det mest transparente marked og ofte første valg for de internationale investorer, men interessen fra de internationale investor er stigende i de øvrige nordiske lande. I Danmark har vi gennem det sidste år set en lang række investeringer fra internationale investorer.

Den internationale interesse skyldes blandt andet, at de nordiske lande har stærke økonomier med forholdsvis lav arbejdsløshed, og at der ikke er de store udsving i ejendomspriserne. Afkastkravene for primært beliggende ejendomme har været meget stabile gennem de sidste par år.

For Norge og Sverige er der en vis valutausikkerhed, idet deres valutaer flyder frit i forhold til euroen. Det forventes imidlertid, at både den svenske og den norske krone vil være stærke i den nærmeste fremtid på grund af de stærke underliggende økonomier.

Læs mere om ejendomsmarkederne i Danmark, Norge, Sverige og Finland i Nordic Real Estate Review, H1 2014, som netop er offentliggjort.