De fire ejendomme er alle beliggende i Vejles centrum, men har i øvrigt ret forskellige karakteristika og muligheder:

  • En markant hjørneejendom på Vestergade 38, hvor køberen påtænker at omdanne ledige kontorlokaler til 4 boliger.
  • En ledig erhvervsejendom på Damhaven 9, som det forventes, at køber vil erstatte med en ny ejendom.
  • En ejendom på et kendt hjørne i byen: Havnegade 13. Køber forventes at foretage en udvendig genopretning af ejendommen og eventuelt udvide boligarealet i ejendommen.
  • En ældre erhvervsejendom på Grejsdalsvej 204. Ejendommen skal totalombygges til nye boliger.

Som det kan ses, er der imidlertid også ligheder mellem ejendommene. Et fællestræk for tre af ejendommene er således overvejelser om etablering af nye boliger, hvilket også er hot andre steder i Danmark. Generelt er mange investorer, store og små, danske og udenlandske, i øjeblikket meget interesserede i at investere i boligejendomme, blandt andet på grund af lav tomgang i segmentet. Da der samtidig er mange ledige erhvervslokaler, er det ofte interessant at omdanne erhvervslokaler til boliger:

”Muligheden for at omdanne erhvervslokaler til boliger er noget, som vi oplever stor interesse for flere steder i landet. Befolkningsvæksten i byerne giver nemlig høj efterspørgsel efter boliger, og med transformation af fx kontorer til boliger er det muligt at øge udbuddet af boliger og samtidig undgå tomme lokaler. Vi oplever det altså også i Vejle, hvor befolkningen forventes at vokse med ca. 4.000 personer de næste 10 år, mens vi samtidig ser en del ledige kontorlokaler”, siger Colliers’ direktør i Vejle, René Neesgaard.

René Neesgaard er meget tilfreds med, at det inden for kort tid er lykkedes at formidle fire projektejendomme. ”Der var god interesse for ejendommene fra primært lokale investorer, som kunne se mulighederne i ejendommene. Til flere af ejendommene var der flere potentielle købere, og det bekræfter os i den positive stemning på ejendomsmarkedet i Vejle”, siger René Neesgaard og fortsætter: ” Det er altid særligt spændende at være med til at formidle ejendomme til købere, som påtænker at udvikle ejendommene og dermed forskønne byen på forskellig vis”.