I foråret 2013 blev Blågårds Kirke og Samuels Kirke som de første danske folkekirker sat til salg på det frie marked ved en budrunde. Efterfølgende var Kirkefondet igennem seks måneder i dialog med en velgørende organisation om Samuels Kirke. Køberen havde i perioden eksklusivitet på at købe kirken, men måtte i januar 2014 trække sig fra salget, da det viste sig, at de krav til kontorfaciliteter, rådgivningslokaler mv., som blev stillet af den humanitære/velgørende organisation, alligevel ikke kunne indrettes i kirken.

Samuels Kirke er nu igen på det frie marked, men denne gang med en fastsat pris på 9,5 mio. kr. ”Vi har allerede haft flere interesserede ude at se kirken, og vi er optimistiske om, at et salg vil kunne gennemføres inden alt for længe – også selvom en kirke ikke er den letteste ejendom at erhverve”, fortæller Peter Lassen, COO og partner i Colliers International Danmark A/S, som står for salget af kirkerne.

Blågårds Kirke er ombejlet af flere interesserede købere. At den endelige køber endnu ikke er fundet, skyldes bl.a. Kirkefondets forventninger til den fremtidige køber og kirkens fremtidige anvendelse.

Siden foråret 2013 er Absalons Kirke på Vesterbro, Bavnehøj Kirke i København SV og Utterslev Kirke i København NV også sat til salg. Bavnehøj Kirke og Utterslev Kirke sælges af hvert deres sogn, mens de resterende kirker sælges af Kirkefondet.

Bavnehøj Kirke må fremover kun anvendes som kirke, hvilket begrænser udviklingsmulighederne. Kirken er udbudt til 2,9 mio. kr., og særligt pga. den overkommelige pris tror erhvervsmægler Peter Lassen, at et salg er nært forestående. ”Vi er allerede i dialog med forskellige migrantmenigheder, som er interesserede i Bavnehøj Kirke”, fortæller Peter Lassen.

Der er langt større muligheder for alternative anvendelser af Samuels Kirke, Blågårds Kirke og Absalons Kirke, hvilket medfører stor købsinteresse. Disse kirker er alle udbudt til lige under 10 mio. kr., og Kirkefondet er fortsat optimistiske omkring salget af kirkerne:

”Gennem hele processen har vi oplevet stor interesse for salget af kirkerne, og vi taler fortsat med interesserede købere. Vi er fortrøstningsfulde ved, at vi snarligt nok skal finde passende købere til de københavnske folkekirker, som Kirkefondet har sat til salg”, udtaler Henrik Bundgaard Nielsen, generalsekretær for Kirkefondet, som ser frem til at få afsluttet salgsprocessen på den bedst mulige måde.