Klyngen af virksomheder har fokus på energibesparelse og energiproduktion og omfatter et nyt kontorhus på 4.000 m2, som færdiggøres i sommeren 2014, og som i øvrigt allerede nu er fuldt udlejet. Derudover omfatter klyngen et laboratorium og en energipark. Der er i området dels almindelige kontorlokaler, dels forskellige muligheder for test og demonstration. Alt i alt et område med unikke muligheder for virksomheder inden for de relevante brancher, herunder mulighed for at skabe merindtjening via netværk og vidensdeling.  

Colliers har netop formidlet et lejemål på 800 m2 i kontorhuset, der dermed er fuldt udlejet. Lejemålet på 800 m2 er udlejet til ScanEnergi Solutions, der flytter deres kontor fra Kolding til Vejle.

Colliers’ direktør i Vejle, René Neesgaard udtaler i den anledning: ”Denne udlejning bekræfter den stigende efterspørgsel, som vi hos Colliers oplever efter kontorlokaler, idet der i løbet af det seneste halve år er udlejet en lang række både større og mindre lejemål i Vejle Nord og Vejle Centrum.”

Området omkring Green Tech Center udvides løbende, hvorfor der til stadighed vil være mulighed for at blive en del af det miljø, der skabes her. For yderligere oplysninger kontakt René Neesgaard på tlf. +45 61 55 18 18 eller e-mail rn@colliers.dk.