Ejendommens grundareal på ca. 35.000 m2 støder direkte op til DTU, der har købt ejendommen for at sikre, at de har plads til at vokse. Hempels tidligere kontordomicil er allerede taget i brug af DTU til undervisning og forskning, mens industribygningerne er blevet revet ned og nu henstår som ubebyggede arealer, indtil DTU en gang vil bebygge dem. På grund af det store gundareal er det muligt at opføre over 20.000 m2 byggeri til fremtidig anvendelse til undervisning og forskning på DTU.

Peter Lassen, COO for Colliers International Danmark, som har stået for salget, udtaler: ”Det har været en spændende sag, fordi den involverer transformation af en industriejendom til noget helt andet – nemlig uddannelse. Det har givet udfordringer undervejs, blandt andet med forurening af grunden, men så er det også en endnu større glæde, når det lykkes.” Han fortsætter: ”Generelt er uddannelsessektoren en stor aktør på ejendomsmarkedet i disse år, og sektoren sætter gang i en masse aktiviteter, både direkte og indirekte.”

Lige nu foregår der meget i hovedstaden, idet Københavns Universitet har 10 store byggesager under planlægning, projektering eller udførelse til et samlet beløb på 6,5 mia. kr. Frem mod 2020 skal blandt andet hele Nørre Campus udvikles med en del nybyggeri til Copenhagen Science City, og Panum-komplekset skal udvides.

Også Copenhagen Business School udvider i øjeblikket. I september 2013 blev de nye auditorier med plads til 600 studerende i Company House på Flintholmen taget i brug. Derudover har Copenhagen Business School lejet sig ind i ’Hamlet-bygningen’ – som tidligere husede privathospitalet Hamlet – indtil en permanent udvidelse af Solbjerg Campus bliver en realitet.

I Aarhus har uddannelsesinstitutionerne også vokseværk, og for at sikre fremtidens vækstmuligheder opkøber Aarhus Universitets Forskningsfond ejendomme tæt på universitet. Tilsvarende har VUC været involveret i nogle store ejendomstransaktioner, idet de har købt nyt domicil på Dalgas Allé (den tidligere Ingeniørhøjskole) og solgt deres to tidligere ejendomme. Desuden bygger VIA ca. 37.500 m2 college i CeresByen, og de har netop tilkøbt yderligere 5.000 m2 byggeret. Endelig er NAVITAS, som bliver Aarhus' nye centrum for energi, innovation og uddannelse, snart færdigbygget ved havnearealerne i Aarhus.

I Aalborg støvsugede universitetet nærmest markedet for kontorlokaler i byen i en periode. Lokalerne blev brugt både til administration og undervisning. Siden har universitetet sat gang i egne byggerier og til en vis grad igen samlet sine aktiviteter. Indirekte har Aalborg Universitet – sammen med de andre undervisningsinstitutioner i byen – også betydet, at der er meget høj efterspørgsel efter ungdomsboliger. Det har skudt gang i transformationen af arealer både ved havnen og på de tidligere DSB-arealer. Også i København har Aalborg Universitet sat sit præg, da de overtog den tidligere Nokia-bygning i Sydhavnen.