Et bredt udsnit af investorerne i Danmark ønsker at investere i boligudlejningsejendomme. Segmentet er populært, blandt andet på grund af lav tomgang, forventet lav risiko, finansieringsvillighed mv.

Efterspørgslen efter boligejendomme kommer fra meget forskellige investorer. De udenlandske investorer og de danske institutionelle investorer køber typisk større ejendomme, porteføljer og projekter og oftest i de større byer. Mindre ejendomsselskaber og private investorer køber også boliger, men det er oftere mindre ejendomme i en lang række danske byer.

Generelt er alle processer på transaktionsmarkedet stadig meget langvarige og kan trække ud og eventuelt falde helt fra hinanden sent i forløbet, fx på grund af problemer med den manglende finansiering.

Den igangværende centralisering af den økonomiske aktivitet i Danmark betyder, at mange investorer i øjeblikket søger ejendomme beliggende i disse områder. Samtidig er det her, at det er lettest at få finansiering.

Hvis den økonomiske situation i Danmark som ventet bliver forbedret, og investorerne derfor også fortsat har øget investeringslyst, kan det betyde, at efterspørgslen spreder sig til et større geografisk område. Det har der allerede været eksempler på fra nogle typer af investorer, der køber ret risikofyldte ejendomme til høje afkast, for eksempel inden for industri- og logistiksektoren. Sådanne investeringer kræver typisk en aktiv ejendomspleje, tæt dialog med kunderne og blik for alternative anvendelser.

Investorerne efterspørger også primært beliggende kontorejendomme. Udbuddet er imidlertid begrænset, hvilket begrænser antallet af transaktioner.

Der er fortsat stabil efterspørgsel efter dagligvarebutikker, som giver et pænt og stabilt afkast. Nogle af de større aktører er begyndt at udbyde nye ejendomme med 15-års lejekontrakter, hvilket er meget populært hos investorerne og muligvis bliver den nye standard. Hidtil har 10-års lejekontrakter været det normale. Lejeniveauet i lejekontrakterne er ofte ret højt sammenlignet med alternative anvendelser, hvorfor de 5 års ekstra binding er af høj værdi.

Læs mere i Colliers Status 1. kvartal 2014