På trods af fortsat økonomisk usikkerhed er globale ejendomsinvestorer klar til at tage mere risiko i 2014 ifølge ny investeringsrapport fra Colliers International.

I EMEA-regionen finder investorerne især investeringsmuligheder blandt ejendomme på de sekundære markeder, som har brug for opgraderinger og repositionering. Ifølge Global Investor Sentiment Report er der generelt optimisme med hensyn til den økonomiske udvikling, og det betyder øget appetit hos investorerne, som planlægger at øge deres investeringer.

Jeppe Schønfeld, CEO og partner hos Colliers International Danmark, siger: “Konklusionen i rapporten er klar: Ejendomme med primær beliggenhed i EMEA er generelt meget efterspurgte, men også højt prissatte, hvilket får investorerne i Europa til at kigge efter ejendomme på sekundære beliggenheder, som har brug for opgraderinger og repositionering for at gøre dem til typiske investeringselementer for institutionelle investorer. Dette afspejler også situationen i Danmark, om end vi først nu så småt er begyndt at se tendensen.”

Der er gode udsigter for ejendomsmarkedet i EMEA i 2014. Næsten 41 procent af alle respondenterne regner med, at situationen på ejendomsinvesteringsmarkedet i Vesteuropa bliver forbedret i løbet af det næste år, mens kun 14 procent regner med, at situationen bliver værre. I modsætning hertil er der mere skepsis over for blandt andet Central- og Østeuropa. Det samme mønster gør sig gældende, når det kommer til investeringsvolumen, idet 63 procent forventer stigende omsætning i Vesteuropa (bortset fra Storbritannien) i 2013 i forhold til 2012 og igen i 2014 i forhold til 2013. For Central og Østeuropa er forventningerne knap så positive, idet kun 44 procent af respondenterne forventer stigende omsætning her.

Ifølge undersøgelsen planlægger 61 procent af investorerne i EMEA at øge deres ejendomsinvesteringer. Ca. 87 procent er enige i udsagnet: ”Der findes gode investeringsmuligheder på det globale marked, men de er i stigende grad svære at finde.”

Vigtigste pointer om EMEA-området fra rapporten:

Større konkurrence på de stabile markeder: Mange investorer har svært ved at finde gode investeringsmuligheder, på trods af at der er rigeligt med kapital. Derfor vokser konkurrencen på de stabile markeder, idet investorerne kæmper for at fastholde sikre afkast. Store mængder af kapital strømmer ind fra højrisikolande til de mere likvide ”sikre havne” – specielt byer som London, Tokyo, Sydney og New York, som fortsat er populære destinationer for både lokale og internationale investeringer.

Kapital holdes lokalt: På trods af øget risikoappetit svarer de fleste respondenter, at de foretrækker at investere på markeder, der ligger tæt på deres hjemland, mens kun 10 procent kigger uden for deres hjemlige region.

Risikoappetit: Undersøgelsen viser, at investorer i EMEA er mere risikoaverse end deres ligemænd i andre regioner. Kun 33 procent af respondenterne planlægger at tage mere risiko i løbet af det næste år, hvilket er den laveste procentdel på globalt plan.

Prisen for gæld på vej op: Hovedparten af respondenterne i EMEA (59 procent) planlægger at bruge fremmedkapital til at finansierede deres køb, hvilket er et fald i forhold til 2012. Lånevilkårene er blevet lidt bedre i løbet af det sidste halve år ifølge 61 procent af respondenterne, men 33 procent svarer, at finansieringsomkostningerne stiger, og 46 procent forventer yderligere stigninger.

Øgede ejendomsinvesteringer: 61 procent af investorerne i EMEA planlægger at øge deres investeringer. På globalt plan er det tæt på det laveste niveau – kun i Latinamerika var andelen lavere.

Kontorer er det foretrukne: Rapporten viser, at kontorer i centrum fortsat er EMEA-respondenternes foretrukne investeringsobjekt (60 procent) efterfulgt af boligejendomme (37 procent). Flere vesteuropæiske investorer fremhæver også boligsektoren – en sektor, der uden tvivl drives positivt frem af voldsomme nye prissætninger i nogle lande.

Fokus på det fundamentale: Investorerne fokuserer i stigende grad på de fundamentale egenskaber ved ejendommene og afkast.

Rapporten udkommer netop, som investorerne verden over har øget fokus på hinandens strategier, idet konkurrencen om kvalitetsinvesteringer er stigende. Respondenterne fra hele investeringsspektret blev spurgt om deres forventninger til 2014 og frem på globalt såvel som regionalt plan. Med mere end 500 svar fra USA, Canada, Latinamerika, Asien, Europa og Mellemøsten viser resultaterne i undersøgelsen, at der er et antal indikatorer, der tyder på stor investorappetit efter ejendomsinvesteringer, øget tillid blandt de globale investorer og høj risikotolerance – selv i områder hvor økonomien stadig er lidt usikker.

Læs rapporten her.