Ejendomsinvesteringerne i europæisk retail nåede i løbet af det sidste halve år op på 16,2 mia. euro – 14 % mere end i 2012. Storbritannien fastholdt sin førerposition ved at tiltrække 33 % af kapitalen i 2. og 3. kvartal, selvom Central- og Østeuropa oplevede den største vækst i investeringsvolumen med en vækst på næsten 50 % på et år.

Ifølge RCA udgjorde retailinvesteringerne 14,3 mia. euro i 2. og 3. kvartal i Europa.

I Central- og Østeuropa tiltrak Rusland og Polen størstedelen af kapitalen, henholdsvis
6 % og 5 % af det europæiske marked. Blandt de allerstørste investeringstransaktioner var CalPERS’ og Hines’ køb af Metropolis Mall i Moskva (50 % af aktierne) – den største transaktion nogensinde i Rusland.

Neil Gregory-Eaves, som er ansvarlig for Colliers Investment Services i Østeuropa, sagde: "De globale pengestrømme til det polske marked for retailinvesteringer har været konstant accelererende i år. Da ejendommene på de bedste beliggenheder i Warszawa ikke er på markedet, er investeringsvolumen i Polen drevet af køb i sekundære byer, og de omkringliggende regioner oplever nu en forbedring af risikovilligheden. Afkastene på retailinvesteringerne i Warszawa forventes fortsat at falde."

"Polen er et rimeligt transparent og likvidt marked med en god væksthistorie, takket være hovedstrøg som er relativt tilbagestående i forhold til vestlige shoppingområder, og appellerer derfor til internationale investorer. Den økonomiske stabilitet og delvise isolation fra euro-zonen gør også Norden attraktiv for investorer, dog i mindre grad. Amerikanske købere fortsætter med at dominere markedet, efterfulgt af investorer fra Kina, Tyskland og Storbritannien."

I 3. kvartal var det sektoren inden for shoppingcentre, der var dominerende, og alle større byer i Storbritannien samt München, Oslo, Riga og Krakow oplevede faldende afkastkrav. Colliers forventer ikke, at det er sandsynligt, at denne tendens fortsætter på samme niveau, hvis alle projekter med shoppingcentre, der p.t. er under opførelse, færdiggøres som planlagt i løbet af det næste halve år. Dette giver markedet mere end fire mio. kvadratmeter shoppingcentre, primært i Rusland, de Forenede Arabiske Emirater, Tyrkiet og Polen.

Download den fulde rapport her.