Colliers International Danmark har formidlet en transaktion af en projektejendom i Aalborg midtby, som efter en ombygning vil rumme otte lejligheder, elevator, terrasser og spændende udenomsarealer.

Køber henvendte sig til Colliers med ønsket om at erhverve en ejendom, der kunne udvikles til en udlejningsejendom. Colliers skabte kontakt til sælger af ejendommen på Korsgade, og allerede efter ca. to ugers forhandlinger blev parterne enige om handlens vilkår.

”Ejendommen vil fremadrettet fungere som udlejningsejendom med et fornuftigt afkast – og vi oplever generelt stor efterspørgsel efter boligejendomme i Aalborg centrum – både ejendomme i god stand og projektejendomme” siger statsaut. ejendomsmægler Peter Rom Christensen fra Colliers i Aalborg.