Colliers International Danmark A/S har gennemført en generationsskifteproces, som pr. 16. september 2013 betyder, at virksomhedens stifter og hovedaktionær Hans Vestergaard fratræder sin stilling som CEO for virksomheden og i stedet fortsætter som arbejdende bestyrelsesformand med fokus på strategisk kundepleje og ansvar for datterselskaber, herunder Colliers International i Sverige og Finland samt Colliers Ejendoms­administration.

Der tiltræder endvidere nye direktører på virksomhedens største kontor i Aarhus, hvor Johan Gottschalk og Jan Nickelsen tiltræder som et fælles nyt direktørteam, ligesom René Neesgaard netop er tiltrådt som ny direktør på virksomhedens kontor i Vejle.

Virksomhedens ledergruppe består fremadrettet – udover den nye direktion – af Martin Pedersen (Odense), René Neesgaard (Vejle), Johan Gottschalk og Jan Nickelsen (Aarhus) samt Claus Sondrup (Aalborg). Der vil i løbet af den nærmeste fremtid blive gennemført et partnerprogram, der vil gøre alle medlemmer af ledelsesgruppen til medejere af virksomheden med Hans Vestergaard som fortsat hovedaktionær.

 

GENERATIONSSKIFTET

Hans Vestergaard stiftede Colliers International Danmark A/S for 25 år siden og har i den forgangne tid udviklet virksomheden til at være en førende erhvervsmæglervirksomhed i Danmark.

Hans Vestergaard udtaler:

”Efter 25 år på posten som øverste chef for virksomheden har jeg i Danmark fundet det naturligt at sparke bolden videre til et yngre, energisk, innovativt og yderst professionelt lederteam, der har en lang anciennitet i ejendomsbranchen og inden for finansiel rådgivning. Jeg glæder mig til at få mere tid til at fokusere på kunder og det pulserende liv på ejendomsmarkedet, samtidig med at jeg vil ”stille skarpt” på vores datterselskaber.

Virksomheden har en unik landsdækkende position og er inde i en god udvikling og bliver til stadighed mere integreret med vores globale samarbejdspartner Colliers International.

Vi oplever et hjemmemarked, som generelt er i en svag, men positiv udvikling, og samtidigt også et stigende samarbejde med udenlandske investorer, der kræver stadig mere professionelle løsninger og rådgivning. Med udnævnelsen af den nye direktion og optagelsen af alle direktører i ledergruppen som partnere er det min klare overbevisning, at virksomheden er velsmurt til at klare de fremtidige muligheder og udfordringer i hele Danmark.”

 

JEPPE SCHØNFELD

Jeppe Schønfeld er 41 år og tiltrådte pr. 1. november 2012 som managing director for virksomhedens corporate finance-aktiviteter med ansvaret for at udvikle Colliers International Danmark A/S’ aktiviteter inden for større, mere komplekse og strukturerede ejendomstransaktioner og virksomhedshandler samt relaterede opgaver. Jeppe Schønfeld har endvidere ansvaret for større internationale transaktioner og internationale kunderelationer og indgår i Colliers International Investment Group (EMEA).

Jeppe Schønfeld kom fra en stilling som partner i Deloitte Corporate Finance, hvor han har arbejdet siden 2000 med fokus på ejendomssektoren, byggematerialesektoren og retailsektoren. Jeppe Schønfeld har endvidere en længere baggrund som senioraktieanalytiker hos Alm. Brand Børs og har også arbejdet hos Münchener Rückversicherung i udlandet. I disse stillinger har Jeppe Schønfeld i de seneste 15 år været projektleder på en lang række salgs- og købstransaktioner og rådgivningsopgaver i størrelsesordenen 50 mio. kr. til 6,5 mia. kr. for en bredere kreds af danske og udenlandske virksomheder og kapitalfonde, herunder gennemført flere afnoteringsprocesser fra Københavns Fondsbørs.

Jeppe Schønfeld har siden 2001 været ansat som ekstern lektor ved Institut For Regnskab & Revision på CBS og er beskikket censor fra Uddannelsesministeriet. Jeppe Schønfeld er desuden uddannet cand.merc. og autoriseret børsmægler og har gennemført en ledelsesuddannelse i strategisk og finansiel ledelse på Harvard Business School i USA.

Jeppe Schønfeld udtaler:

”Hans Vestergaard har gjort et fantastisk stykke arbejde i de sidste 25 år og opbygget en af Danmarks førende erhvervsmæglervirksomheder. Derudover har virksomheden bevæget sig op i markedet med større og mere strukturerede transaktioner og rådgivning om ejendomsinvestering, ejendomsstrategi og ejendomsdrift, og den udvikling skal vi gerne fastholde, samtidig med at vi fortsat plejer vores allerede eksisterende vigtige kunder og fortsat vækster effektivt i hele Danmark. Jeg ser det som en fantastisk spændende mulighed for sammen med Peter Lassen og resten af ledergruppen at lede en utrolig dynamisk virksomhed med mange erfarne og dygtige medarbejdere.”

Jeppe Schønfeld vil fortsat være ansvarlig for Corporate Finance-afdelingen samtidigt med sit nye direktionserhverv i virksomheden.

 

PETER LASSEN

Peter Lassen er 46 år og har en finansiel uddannelse inden for banksektoren, hvor han har arbejdet for Bikuben (senere Danske Bank) i Vejle og Aarhus, inden han i 1993 startede hos Hans Vestergaard som statsautoriseret ejendomsmægler og valuar på Aarhus-kontoret. Senere kom Peter Lassen til Vejle-kontoret, inden han i 1998 startede virksomhedens Odense-kontor som direktør.

Efter en afstikker i 2005 som selvstændig developer kom Peter Lassen tilbage til Colliers International Danmark A/S, hvor han primo 2010 blev direktør for Colliers International Danmark A/S i København.

Afdelingen i København har siden Peter Lassens tiltræden været gennem en mindre turnaround, men har nu stærk fremgang og erobrer markedsandele og står på alle måder godt rustet til konkurrencen i hovedstaden. Her kan nævnes, at Colliers International A/S i København pr. 1. september 2013 har etableret en ny organisation, som styrker den kvalitative del, frigør salgstid hos afdelingens dygtige seniormæglere og etablerer afdelingens egen talentudvikling. I den forbindelse er der netop tiltrådt 5 nye medarbejdere.

Peter Lassen har en bred baggrund og har håndteret alle typer ejendomsopgaver stort set overalt i Danmark. Noget af det, som motiverer Peter Lassen mest, er at udvikle andre og sammen med andre at se på opgaverne fra flere vinkler og meget gerne udtænke kreative løsninger. Netop derfor samarbejder Peter Lassen med mange i sit omfattende netværk for at udtænke nye innovative løsninger på ejendomsrelaterede problemstillinger.

Peter Lassen udtaler:

”Det er en drøm sammen med min gode samarbejdspartner Jeppe Schønfeld og den samlede ledergruppe at blive betroet medansvaret for den virksomhed, som jeg er vokset op i. Hans Vestergaard er et forbillede for mig og resten af virksomheden, og at han har truffet beslutningen om at overgive ledelsen af sit livsværk, kan kun beundres og er et bevis på hans format.

Netop nu på vej ud af krisen, som Hans Vestergaard har styret virksomheden sikkert igennem, står virksomheden over for nye muligheder og et vækstpotentiale, men vi befinder os også i en mere kompleks og professionel verden.

Virksomheden står meget stærkt rustet især i Jylland og på Fyn, hvor vi allerede er markedsledende, og er stærkt på vej frem i København. Vores styrke og største værdi ligger i den særlige vindermentalitet og det lige så særegne sammenhold samt innovationstrangen, som altid har kendetegnet virksomheden.”

Peter Lassen vil fortsat være ansvarlig for københavnerafdelingen samtidigt med sit nye direktionserhverv i virksomheden.

AARHUS

På kontoret i Aarhus, der traditionelt har været Colliers International Danmark A/S’ hovedsæde, skiftes der ligeledes ud i ledelsen, idet to af virksomhedens mangeårige medarbejdere tager over på den daglige ledelse. Fremadrettet vil Johan Gottschalk og Jan Nickelsen således være ansvarlige for at fastholde og udbygge afdelingens markante position. Johan Gottschalk har væretansati virksomheden i 15 år og Jan Nickelsen i 9 år, så afdelingen er både sikret god kontinuitet og stærkt markedskendskab i den nye ledelse.

 

OM COLLIERS INTERNATIONAL DANMARK A/S

Colliers International Danmark A/S, der er en del af Colliers International, blev stiftet af Hans Vestergaard for 25 år siden og har i dag ca. 85 medarbejdere på 5 kontorer i Danmark. Virksomheden har i mange år været den førende erhvervsmæglervirksomed med udgangspunkt i hovedsædet i Aarhus og har i de seneste 2 år gennemført ca. 275 salg af investerings- og brugerejendomme til en lang række større og mindre professionelle, institutionelle og finansielle ejendomsinvestorer og virksomheder samt udarbejdet mere end 850 værdiansættelser af ejendomme og ejendomsselskaber. Dertil kommer ca. 550 udlejningssager og en lang række andre opgaver.

Virksomheden er tæt integreret med Colliers International i Norge, Sverige og Finland, der ligeledes er ejet af Hans Vestergaard (100 % i Sverige og Finland og 15 % i Norge). Endelig ejer Hans Vestergaard 50 % af Colliers Ejendomsadministration med ca. 40 ansatte i Danmark.