”Virksomhedernes strategier er langtfra endimensionelle,” forklarer Guy Douetil, Managing Director for EMEA Corporate Solutions hos Colliers International. “Den gode nyhed for Europa er, at Europa vil øge sin tiltrækningskraft som ’best-shoring’-mulighed. Europa ser ud til at kunne drage fordel af et skift til jernbane og dybere havne, hvilket betyder, at man kan nå et bredere forbrugermarked i både Europa og Asien.”

Guy Douetil fortsætter: “Resultaterne af rapporten har været overraskende, da den gennerelle opfattelse har været, at produktionsvirksomhederne har stået i kø for at flytte produktionen tilbage til Europa dels på grund af et behov for nærhed til deres kunder og leverandører og dels på grund af stigende lønomkostninger i de traditionelle udflytningslande såsom Indien og lande i Central- og Østeuropa.”

På trods af at næsten 25 % af produktionsvirksomhederne ifølge Colliers og CoreNet Globals analyse har flyttet dele af deres produktion tilbage til Europa de sidste fem år, er dette sjældent en del af en eksplicit hjemtagelsesstrategi. Rent faktisk planlægger kun 11 % af produktionsvirksomhederne at vende tilbage til Europa de næste tre år.

Undersøgelsen viser også, at udviklingsmarkederne vil opleve vækst, efterhånden som deres nationale økonomier og antallet af forbrugere vokser, og at disse lande fortsat vil være de primære mål for udflytning af produktion. Undersøgelsen viser, at halvdelen af de interviewede har til hensigt at øge produktionen i Østeuropa, Rusland eller Tyrkiet de næste tre år.

Udviklingen og moderniseringen af dybvandshavne i Sydeuropa vil muliggøre, at disse kan rumme større skibe og skabe konkurrencedygtige handelsruter for varer, der transporteres fra Asien til Europa, og især de varer, som skal til Central- og Sydøsteuropa.

Guy Douetil siger: “Flytninger mellem lande, hvor omkostningsniveauet er lavt, – især fra Kina til andre udviklingsøkonomier – forventes at stige. Den kraftige stigning i lønomkostninger og den deraf følgende udhuling af omkostningsfordelene i udviklingsøkonomierne er nu en stor bekymring for globale virksomheder. I Kina er lønnen mere end fordoblet siden 2007, og indførelsen af obligatorisk arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger samt forventninger til stigende lønninger fra medarbejderne vil sandsynligvis også lægge yderligere pres i opadgående retning på de samlede lønomkostninger.”

På længere sigt er det også sandsynligt, at forsyningskæden vil blive radikalt ændret af teknologiske innovationer såsom 3D-print og robotteknologi, som giver virksomhederne mulighed for at placere deres produktionsfaciliteter tættere på forbrugerne.

Douetil konkluderer: “Selvom 3D-printning er på et meget tidligt stadie, udvikler det sig hurtigt og vil snart gøre det muligt at fremstille komplekse, faste objekter og tilpasse input lige så let som standarddele. Samling af komponenter vil i stigende grad blive håndteret af robotter, som gør lønomkostninger og arbejdsmarkedslovgivning til mindre afgørende faktorer i forbindelse med placering af fabrikker og valg af leverandører. Disse to faktorer spiller allerede en rolle i dag, og i fremtiden vil de i stigende grad underminere de forretningsmæssige fordele ved at placere produktionen langt fra køberne og vil i stedet få virksomhederne til at bringe produktionen tættere på forbrugerne.”

Læs hele rapporten her.