Mere end 70 procent af de store* virksomheder har til hensigt at flytte nogle af deres aktiviteter til udlandet i løbet af de næste to år – det er budskabet i Colliers International’s European Office Occupier Survey 2013. Rapporten undersøger prioriteringerne for europæiske virksomheder – økonomiske udfordringer, ejendomsprioriteringer, udvidelses- og relokaliseringsplaner – og fandt at 45 procent af alle virksomheder forudser udflytning af aktivitet i de næste to år.

Guy Douetil, chef for EMEA Corporate Solutions hos Colliers International, siger: “Rapporten afslører, at ekspansionen især er fokuseret mod geografiske placeringer med høj vækst, især Asien. Bedre markedsadgang, billigere lønomkostninger og bedre tilgængelighed til den rette arbejdskraft er de vigtigste drivkræfter bag beslutningen om relokalisering.”

Undersøgelsen viser, at Asien ses som den bedste region for vækst, hvor 30 procent planlægger at øge driften i Kina i løbet af de næste to år og 25 procent i Indien. Andre asiatiske lande, især Thailand, Malaysia, Indonesien, Vietnam og Filippinerne, tiltrækker endnu mere opmærksomhed (ca. 40 procent), efterhånden som deres økonomier udvikler sig og åbner op for udenlandske investeringer og efterhånden som lønomkostningerne bliver dyrere i de lande, der allerede har oplevet den første bølge af vestlig ekspansion in i Asien.

Derimod var stemningen omkring ekspansion i Vesteuropa knap så positiv. Over 45 procent venter en reduktion i driftsniveauet mod 23 procent, som stadig planlægger ekspansion. 

Managing director Jeppe Schønfeld fortæller: “Den økonomiske usikkerhed på det europæiske kontinent gør det til et mindre attraktivt sted for multinationale virksomheder. Økonomiske nedjusteringer for nogle europæiske lande kombineret med bekymringer over, om det lykkes de europæiske ledere at udarbejde en plan som kan kickstarte væksten på tværs af kontinentet, er faktorer, som har undergravet forbedringer i tillidsniveauet.”

Administrative funktioner og produktion/montage er de funktioner, som er mest tilbøjelige til at blive flyttet, ifølge henholdsvis 70 procent og 66 procent af respondenterne. Virksomheder søger at flytte disse funktionertil nye økonomier med lavere omkostninger.

Rapporten afslører, at omkostninger blev angivet som den vigtigste faktor, når virksomheden vælger et hovedkontor, af næsten 60 procent af de adspurgte, en stigning fra 50 procent sidste år. Økonomisk usikkerhed og en fortsat stram omkostningsstyring vil fortsat være klare prioriteter for virksomheder de næste par år, mens tilliden langsomt genopbygges, hvilket igen vil have en indflydelse på byggevalg.

En af de større tabere i rapporten var spørgsmålet om bæredygtighed: Mens de fleste adspurgte sagde, at bæredygtighed spiller en vigtig rolle i deres ejendomsbeslutninger, så var de ikke villige til at betale mere for en grøn bygning. Jeppe Schønfeld konkluderer: ”Denne dobbelthed dækker muligvis over en varieret strategi afhængig af bygningstypen og dens funktion. Det tyder på at hovedkvarterer eller de mest repræsentative bygninger, for eksempel, er mere tilbøjelige til at have grønne kvaliteter – hovedsageligt for prestige og image – end sekundære ejendomme.”

*Store virksomheder har 1000 medarbejdere eller derover