Den ene af ejendommene er beliggende på gågaden Jernbanegade og indeholder både en butik og et antal lejligheder. Køberen påtænker at renovere og ajourføre ejendommen, dels med omdannelse af værelser i tagetagen til lejligheder og dels med udvendige arbejder som facader og vinduer, hvilket vil forskønne ejendommen betydeligt. Der var flere interesserede købere til ejendommen - investorer med midler til at finansiere og ombygge en sådan ejendom.

Den anden ejendom er en investeringsejerlejlighed fuldt udlejet til Bones Restauranter, som har været i ejendommen i en længere årrække. Ejendommen blev solgt efter en kort salgsperiode med kontakt direkte til potentielle investorer. Ejendommen er i øvrigt en del af en portefølje på tre ejendomme med samme lejer - de to andre er beliggende i Aalborg og Esbjerg.

”Vi har solgt  begge ejendomme til en lokal investor fra vores investorkartotek, som har set muligheder i netop disse investeringer. Salgene dokumenterer, at investeringsejendomme kan omsættes, når pris og salgsstruktur tilrettelægges i overensstemmelse med markedet” siger statsaut. ejendomsmægler, valuar René Neesgaard, som har formidlet ejendommene.