Resultater fra Colliers International’s EMEA Industrial & Logistics Report, viser, at markedssituationen i industri- og logistiksektoren i høj grad vil afhænge af, hvor hurtigt Europas økonomiske problemer bliver løst. På trods af stabiliseringen i industriproduktionen i Europa i slutningen af sidste år, er det sandsynligt, at forholdene i logistiksektoren fortsat vil være udfordrende indtil der kommer et holdbart økonomisk opsving. Dog har industri- og logistikmarkedet fået medvind i form af amerikanske investorer og en stigende efterspørgsel efter lokaler fra onlineforhandlere i hele Europa.

 

Statsautoriseret ejendomsmægler Helle Horn Kramer fra Colliers i København siger: “Mens det forventes, at 2013 bliver endnu et vanskeligt år for den europæiske økonomi, så forventer vi, at industri- og logistikmarkedet vil forblive stabilt. De virksomheder, som ikke har mulighed for at forpligte sig til langfristet gæld, vælger måske at udskyde beslutninger om relokalisering eller vender sig mod sekundære bygninger.”

 

De vigtigste resultater fra rapporten:

 

Begrænset udbud af kvalitetsejendomme: EMEAs industri- og logistikmarked er fortsat præget af begrænset et udbud af kvalitetsplads og næsten ingen spekulative projekter under opførsel. Mange lejere har derfor kun et begrænset udvalg af nye udviklingsmuligheder, og prime lejen forbliver stort set uændret i de fleste markeder. Lejen er faldet i Sydeuropa på grund af den økonomiske situation, mens der er relativt sund efterspørgsel i de vesteuropæiske kernemarkeder.

 

Omfanget af transaktioner stort set uændret: Industri- og logistikinvesteringer i EMEA udgjorde ca. 12 milliarder euro i 2012, hvilket er 5 % lavere i forhold til foregående år. Med investeringer for over 3,5 milliarder euro indenfor industri- og logistik var de amerikanske investorer langt den største gruppe af udenlandske købere De amerikanske investeringer var hovedsageligt målrettet det engelske ejendomsmarked. Storbritannien bevarer sin status som det mest likvide ejendomsmarked i Europa (43 % af de samlede investeringer) efterfulgt af Tyskland og Frankrig. 2012 var også præget af store europæiske logistiktransaktioner, som da Norges statslige investeringsfond købet en halv portefølje af logistikejendomme gennem et joint venture med Prologis.

 

Efterspørgslen fra e-handel stiger: Som online detailhandel fortsætter med at vokse, forventes stigende efterspørgsel efter logistikejendomme fra flere detailhandlere – ikke kun på de stærkeste onlinemarkeder, som Storbritannien og Tyskland, men også på nye markeder, som fx Rusland, hvor onlinesalget boomer. I Rusland, Polen og Tyrkiet er der et betydeligt areal under opførsel, men størstedelen af pladsen er allerede udlejet. Kombineret med faldende tomgangsniveauer betyder det, at Colliers forventer en stigning på lejen på nogle markeder.

 

Helle Horn Kramer udtaler: ”2013 vil give os en større forståelse af konsekvenserne af e-detailhandel for leverandørkæden og føre til en revurdering af investeringsprodukterne, som er relevante for den sektor. Vi vil få en større viden om prissætningen og potentielt vil det øge likviditeten i dette segment”.

 

Læs mere i Colliers International’s EMEA Industrial & Logistics Report H2