Aarhus er i en historisk positiv udvikling, en udvikling som fordrer betydelige investeringer. Er investorerne der? – og kan investeringerne finansieres?

Stephen Willacy, stadsarkitekt, Aarhus Kommune vil fortælle om sine visioner for den fremadrettede byudvikling i Aarhus.

De senere års udvikling på ejendomsmarkedet har betydet en forøget risiko for, at den offentlige vurdering ikke rammer ejendommens reelle værdi. En for høj vurdering har væsentlig betydning for ejendomsskatten, herunder især dækningsafgiften. Christian Bachmann, advokat (H), partner, vil belyse de forskellige problematikker yderligere.

Der vil blive serveret sandwich og forfriskninger.

Se hele invitationen med programbeskrivelse herunder eller tilmeld dig mødet: