De nordiske landes økonomier er ret stabile, om end de naturligvis også har været og er påvirket af den økonomiske krise i Europa og resten af verden. Alle fire lande har haft mindst et år med negativ økonomisk vækst, men i 2012 var væksten positiv og beskeden i Danmark, Finland og Sverige, men væksten var på ca. 3 procent i Norge. I 2013 forventes økonomisk vækst på ca. 2 procent i Sverige og Norge og ca. 1 procent i Danmark og Sverige. Arbejdsløsheden ligger på ca. 7,5 procent i Danmark, Sverige og Finland og på kun ca. 3,3 procent i Norge.

 

”Den stabile økonomiske situation betyder, at de nordiske lande opfattes som ”sikre havne” for ejendomsinvestorer. På trods af dette, er det faktiske antal af ejendomstransaktioner med internationale investorer begrænset. Dels venter mange internationale investorer stadig på vished for, at den globale økonomiske krise faktisk er afsluttet, og dels er der i alle fire lande udfordringer med at opnå finansiering.” siger Torben Nielsen, nordisk salgsdirektør i Colliers International.

 

Han fortsætter: ”På trods af et lavt renteniveau er det for mange både dyrt og svært at opnå finansiering. Specielt i Sverige er marginerne steget kraftigt, hvilket har betydet ekstra omkostninger for investorer. Adgangen til finansiering virker til at være vanskeligst i Danmark, hvor en række små og mellemstore banker stoppes af begrænsningen på eksponeringen mod ejendomsmarkedet. På den anden side har Danmark sit realkreditsystem, som gør finansieringen relativ billig – så længe man kan få adgang til denne finansiering - det kræver nemlig et solidt økonomisk udgangspunkt.”

 

Sverige har det langt største og mest transparente ejendomsmarked i Norden, hvilket betyder, at Sverige er det naturlige førstevalg for udenlandske investorer. I Danmark findes nogle ret aktive investorer fra Norge og Sverige, hvoraf nogle af dem har etableret lokale kontorer. I Norge og Finland er ejendomsmarkederne fortsat domineret af lokale investorer.

 

Læs rapporten her