Undersøgelsen European Office Occupier Survey viser dog også, at det primære mål for lejere er at nedbringe udgifterne til deres lokaler. Det resulterer i en udfordrende balancegang mellem at sikre omkostningsbesparelser og samtidig sikre fysiske rammer, der understøtter forretningsvæksten. Virksomhederne søger derfor nye måder at gøre deres arbejdsmetoder mere effektive på og nye måder at udnytte deres lokaler på.

 

De adspurgte i European Office Occupier Survey 2012 var primært større virksomheder i Europa, som beskæftiger mindst 1000 medarbejdere inden for blandt andet bank, finans og forsikring, IT mv.

 

Undersøgelsen viser følgende resultater:

 • Over 40 % af de adspurgte virksomheder erklærede, at de har reduceret deres pladsbehov i de sidste fem år.
 • Over 80 % af de adspurgte opfattede den øgede fokus på besparelser som deres primære fokus.
 • Næsten 80 % af de adspurgte lagde betydelig vægt på den virkning deres bygninger havde på ansættelsen og fastholdelsen af personale. Det viser, at på trods af den høje fokus på omkostninger undervurderer virksomhederne ikke vigtigheden af den rette arbejdsplads til deres personale.

Peter Lassen, som er direktør i København i Colliers International Danmark udtaler: ”På baggrund af den fortsatte økonomiske usikkerhed er resultaterne af undersøgelsen tankevækkende, men på sin vis også opmuntrende og helt i tråd med det danske marked. Efter personaleomkostninger er en virksomheds kontorlejeomkostninger ofte de næsthøjeste i regnskabet, og det er klart at virksomhederne ser på en række muligheder som kan hjælpe dem til at blive mere effektive og attraktive.”

 

Walter Boettcher, direktør for Forskning og Prognoser hos Colliers International, konkluderer: ”Undersøgelsens resultater er helt i overensstemmelse med en økonomi, som mangler tillid. Det vil sige at virksomhederne stadig er mere fokuserede på omkostningsbesparelser end på investeringer i ekspansion. Mangel på tillid er den største hindring for erhvervsinvesteringer og opsving.”

 

Peter Lassen supplerer: ”I Danmark oplever vi også, at virksomhederne har meget høj fokus på omkostningerne. Det fører i nogle tilfælde til flytninger til billigere områder i byen, og i andre tilfælde til down-sizing. Men vi oplever også – helt i tråd med undersøgelsen – at både lejere og udlejere er kreative og finder nye løsninger i eksisterende lokaler.”

 

Peter Lassen fortsætter: ”Vi forventer, at 2013 blive vendepunktet for kontormarkedet, og at vi i løbet af 2013 vil opleve lejestigninger på de bedste lejemål med de bedste beliggenheder”.

 

Læs mere i European Office Occupier Survey

 

De vigtigste resultater fra European Office Occupier Survey 2012:

 

 • Besparelse på lejeomkostninger: Omkostningsbegrænsning er fortsat en af de vigtigste faktorer når det kommer til lejerenes ejendomsbeslutninger, herunder byggerivalg.

 

 • Nytænkning indenfor kontordesign: Langt størstedelen af virksomhederne (84 %) som har gennemført en omfattende flytning eller lejemålsfornyelse i de sidste to år, har benyttet lejligheden til at genoverveje deres kontordesign og foretage ændringer i arbejdsindretning og arbejdsmetoder.

 

 • Lokalernes effekt på tiltrækning og fastholdelse af personale: Et flertal af de adspurgte virksomheder mener, at deres bygnings- og lokalevalg har en væsentlig indvirkning på deres tiltrækning og fastholdelse af personale. God tilgængelighed og udbuddet af faciliteter menes at være de to vigtigste faktorer.

 

 • Overvejelse om at ‘blive grøn’: Når virksomhederne blev adspurgt om vigtigheden af ‘grønne bygninger’, nævnte de adspurgte blandt andet Corporate Social Responsibility (CSR) og en forbedret evne til at tiltrække og fastholde personale som vigtige faktorer. Men indtil videre er mindre end halvdelen af virksomhederne villige til at betale mere for en grøn bygning.

 

 • Økonomiske problemer forsvinder ikke: Det økonomiske opsving i det meste af Europa forventes også at blive pletvis næste år. De seneste prognoser for euroområdet angiver BNP-væksten til stort set at være flad i 2013.

 

 • Det er lejers marked: Lejerne har en god position, da de økonomiske forhold og den svage efterspørgsel og forholdsvis høje tomgang giver pres på udlejerne.

 

 • Genforhandling vs. flytning: Kontorlejere med snarlige lejemålsudløb vil fortsat være fristet af genforhandling som et alternativ til flytning, da de søger at undgå flytteomkostninger og samtidig kan drage fordel af deres stærke forhandlingsposition.

 

 • Ikke nok af den rigtige plads: I mange byer er den alvorlige afmatning i byggeaktiviteten med til at begrænse antallet af udflytningsmuligheder, specielt i de mest centrale områder, herunder London, München og Moskva.