Energistyrelsen har pålagt alle erhvervsejendomsmæglere pligt til at angive energimærkningskarakteren i alle annoncer, herunder visninger på hjemmesider etc., vedrørende salg eller udlejning af erhvervsejendomme, der er omfattet af energimærkningsordningen.

Annonceringskravet gælder, såfremt kommissions-/udlejningsaftalen vedrørende ejendommen er indgået den 1. juli 2012 eller senere.

Såfremt energimærkningskarakteren ikke fremgår af annoncer i alle trykte og elektroniske medier, vil det være i strid med Lov om fremme af energibesparelser, hvorfor vi i disse dage kontakter alle relevante sælgere/udlejere af erhvervsejendomme/-lokaler med henblik på indhentelse af gyldige energimærker.

Såfremt der er spørgsmål omkring ovennævnte samt reglerne for energimærkning, er du velkommen til at kontakte os herom.