Ifølge resultaterne af Global Investor Sentiment Survey, som Colliers International netop har udgivet, er investorerne på globalt plan positive og ønsker primært at investere i ejendomme i USA, efterfulgt af Asien og Vesteuropa, herunder især London, Paris og flere af de større byer i Tyskland i de kommende år.

Undersøgelsens respondenter, som omfatter store institutionelle og private investorer på globalt plan, blev bedt om deres syn på de næste 12 måneder og også fremefter. De næsten 500 svar fra de mest aktive ejendomsinvestorer fra USA, Canada, Latinamerika, Asien og Stillehavsområdet, Europa og Mellemøsten, giver et billede af investorer, som ønsker at investere mere, og i stigende grad udenlands. Der er imidlertid fortsat svær adgang til finansiering og et begrænset udbud af højkvalitetsejendomme, hvilket er med til at begrænse investeringerne.

Hovedpunkter fra Global Investor Sentiment Survey omfatter:

  • Forøgede investeringer: Volumen af investeringerne forventes at vokse langsomt og støt i de vestlige markeder i 2013. Højkvalitetsejendomme på centrale beliggenheder vil være svære at få adgang til, da de fleste investorer fokuserer på nogle få geografiske områder.
  • Hjemme eller ude: Investorer fra Asien, EMEA og Latinamerika, har i størst omfang adgang til investeringsmidler udenfor deres egne regioner. Asiatiske investorer fremskaffede kun 40 % af midlerne lokalt, mens USA (20 %) og Vesteuropa (19 %) stod for betydelig kapital. I Latinamerika sørger USA for næsten en tredjedel af alle midler, mens Vesteuropa står for lidt under 15 %. Canada er næsten selvforsynende, omkring 78 % af investeringerne finansieres lokalt
  • ‘Sikker Havn’ Destinationer: Investorer søger konsekvent ejendomme i de samme ’sikre’ markeder, herunder London, Paris, Frankfurt, Hamborg, München og New York. London og New York er de eneste to markeder, som er udpeget som centrale investeringsområder af investorer fra andre regioner. Investorerne vil fortsat gennem 2013 have fokus rettet mod disse markeder, mens man følger effekterne af det amerikanske valgresultat og de fortsatte problemer i eurozonen.
  • Lokalt vs. globalt: Selvom mange investorer foretrækker at investere lokalt, foretager ca. 25% deres investeringer udenlands, ofte i Vesteuropa. Ydermere viser mange asiatiske investorer interesse for Australien eller New Zealand, som er tættere på deres hjemland. 
  • Risiko: Et sikkert afkast og bevarelse af ejendomsværdierne er stadig en høj prioritet for mange investorer. Investorerne i USA, Asien og Latinamerika er mest tilbøjelige til at påtage sig mere risiko i løbet af de næste seks måneder.
  • Mest attraktive segment: Investorerne på globalt plan har en stærk præference for kontorsegmentet. I USA og Latinamerika er interessen størst for industrisegmentet, mens investorerne i Australien, Canada og New Zealand viser en stigende interesse for investeringer i shoppingcentre.
  • Finansiering: De fleste europæiske, mellemøstlige og afrikanske (EMEA) markeder vil fortsat kæmpe for at få finansiering i 2013. Specialiserede gældsfonde, som søger højere afkast, forventes at få mere aktivitet. Investorer i de asiatiske markeder har størst sandsynlighed for at optage mere gæld, mens investorerne i Latinamerika undgår at påtage sig mere gæld.

Hvis man vender blikket mod EMEA specifikt har analysen afdækket flere vigtige resultater, blandt andet:

  • På trods af Europas økonomiske problemer og frygten for eurozonens sammenbrud ser mange europæiske investorer (60 %) denne periode som et godt tidspunkt at investere, og en tilsvarende andel ønsker at udvide deres investeringsportefølje på kort sigt.
  • London og større tyske byer fortsætter med at tiltrække internationale investeringer på grund af deres ’sikker havn’-status. Specifikt kan nævnes, at 74 % af investeringerne i London i oktober i år, har været fra eller involveret internationale kilder.
  • Manglende udbud ses som en vigtig begrænsning for investorerne. Det skyldes blandt andet investorernes fokus på CBD-kontorer. Manglen på ejendomsudvikling i mange europæiske markeder har forværret manglen på højkvalitetsejendomme.

Tony Horell, administrerende direktør i Colliers International i Storbritannien og England, forventer samlet for fremtiden at: ”I 2013 vil vi se flere nye långivere og mezzaninfonde, som delvis vil erstatte tomrummet efter de almindelige bankers tilbagetrækning. Mere generelt vil 2013 blive et år med fortsat opsving, hvor volumen af investeringer vil vise beskeden vækst idet investorerne accepterer den nye verden og stemningen efterhånden bedres.”

Læs mere i rapporten: Global Investor Sentiment Survey