To nye rapporter fra Colliers International sætter fokus på betydningen af den stigende e-handel og den stigende økonomiske aktivitet i Østeuropa over de næste 10 år, samt på hvordan EU’s miljømæssige mål vil påvirke det europæiske logistikmarked.

Ifølge den seneste rapport ’E-shaping of the European Logistics Market’ fra Colliers International, har online services og e-handel, som er to af de mest betydningsfulde nyskabelser i den globale økonomi i de seneste år, formået ikke bare at ændre detailmarkedet, men også at udøve direkte indflydelse på logistiksektoren i Europa.

 

Mens Tyskland og Storbritannien vil forblive de mest e-handlende markeder i fremtiden, vil den hurtigste vækst opleves i Østeuropa med Polen i spidsen. Hurtigt voksende online salg, et stort forbrugermarked, en relativ billig arbejdskraft og et etableret logistikmarked vil gøre Polen exceptionelt attraktivt for internationale e-handlere.

 

Colliers’ rapport fremhæver blandt andet, at e-handel er baseret på virksomhed-til-forbruger modellen, hvilket betyder at mindst ét, hvis ikke flere, mellemled er blevet fjernet fra leverandørkæden. Dette betyder endvidere, at antallet af forbrugere, som e-handleren/varehuset håndterer, er steget til tusindvis. Yderligere konsekvenser er en stigning i antallet af leverandører, ændringer i krav til lagerplads og distribution af store mængder af små produkter med kort leveringstid.

 

Udbredelsen af denne model har ledt til udviklingen af nye centre, hvor hele forsyningskæden omfattes: fra modtagelse af produkterne fra leverandørerne til opbevaring, sortering, pakning og videregivelse til transportørerne, samt håndteringen af returvarer.

 

Rapporten undersøger også traditionelle detailbutikker, som nu tilbyder online handel gennem webshops. Mange af disse butikker tilbyder nu flere forskellige leveringsmuligheder, fra levering på adressen til afhentning i butikken; hvilket påvirker deres lager- og distributionsbehov.

 

Vækst i Østeuropa betyder ændringer i infrastrukturen

Ifølge den anden rapport: ”European Internal Demand Shifts” betyder den stærke økonomiske vækstprognose for Central- og Østeuropa i løbet af det næste årti, at der vil komme væsentlige ændringer i infrastrukturen. Forbedringerne i infrastrukturen vil være påkrævet for at realisere den potentielle vækst. Der er brug for forbedringer af både veje og jernbaner; eksempelvis er det nødvendigt med forbedringer og udbygning af mange motorveje i Central- og Østeuropa, da de ikke er designet til at rumme store mængder lastbilstrafik. Der er derfor adskillige planer om udvidelser, nye veje og forbedringer i området, specielt på de veje, som forbinder Øst- og Vesteuropa.

 

Vejtransport har været den mest fleksible og omkostningseffektive transport i det seneste århundrede, men på grund af omkostningsbesparelserne og de miljømæssige fordele ved jernbanetransport – specielt for lidt længere afstande – vil mønstrene for godstransport tværs gennem Europa ændre sig. På nuværende tidspunkt kan jernbanetransport ikke konkurrere med vejtransport. Vejtransport er konsekvent langt mere allestedsnærværende og fleksibelt, som et middel til transport i hele Europa. Men støtte til infrastruktur samt lovgivning omkring miljømæssige mål kan imidlertid betyde, at jernbanetransport vil opnå en stigende andel af godstransporten.