ATP har købt ejendommen Krumtappen 2 af Ejendomsselskabet Krumtappen 2 A/S, som er et datterselskab til det norske ejendomsselskab Oslo Areal AS. Det er Colliers International Danmark A/S, som har formidlet salget til ATP, efter først at have foretaget udlejning af ejendommen til Københavns Kommune, som anvender ejendommen til hjemmeplejen i Valby.


Ejendommen er på ca. 8.000 kvadratmeter, hvoraf kælderen udgør ca. 1.000 kvadratemeter. Ejendommen har tidligere været anvendt af Kommunernes Pensions forsikring og senest Gjensidige Forsikring. Købsprisen for ejendommen udgør ca. kr. 100 millioner.

 

Direktør Peter Lassen Colliers International A/S, København udtaler: ”Der har været tale om to gode forløb. Først blev lejemålet med Hjemmeplejen indgået. Det krævede særindretning af ejendommen: ud over den indvendige indretning blev der etableret mange cykelparkeringspladser og el-standere til Hjemmeplejens el-biler. Efter at udlejningen var på plads ultimo 2011 startede dialogen med ATP Ejendomme og forhandlingerne endte med, at de købte ejendommen med overtagelse pr. 1. oktober 2012”.

 

Colliers oplever stor efterspørgsel efter alle typer investeringsejendomme i København. Peter Lassen, uddyber: ”Kontorejendomme skal dog være udlejet til gode lejere med lange lejekontrakter og på markedsvilkår. Boligejendomme, blandede ejendomme og projektejendomme er der til gengæld et stort og købedygtigt marked til. Faktisk er det vanskeligt at skaffe tilstrækkeligt med investeringsejendomme til at modsvare den nuværende efterspørgsel.”