Colliers International Danmark A/S har netop fået mandat til at sælge en portefølje af industri- og logistikejendomme.

Porteføljen består af 7 ejendomme til en samlet værdi af 176 mio. DKK og startafkastene ligger på mellem 9 og 18 procent. Ejendommene er ejet af en engelsk fond (EB8), der nu har valgt at trække sig ud af Danmark og derfor ønsker ejendommene solgt samlet eller enkeltvist.

Ejendommene er alle industri- og lagerejendomme med en høj udlejningsprocent, de fleste er fuldt udlejet. Ejendommene er beliggende i Glostrup, Brøndby, Kjellerup, Vejle og Esbjerg. I Esbjerg er der hele tre ejendomme, som oprindeligt alle blev benyttet af Vestfrost, men nu er de under omdannelse til en blandet erhvervspark med flere lejere ud over Vestfrost.

Porteføljen har de seneste år været ledet aktivt af North Property Asset Management i København og Cambridge Place Investment Management i London.

Investeringsmarkedet for industri- og logistikejendomme er opdelt i to hovedgrupper, én for primære ejendomme, dvs. nyere logistikejendomme beliggende tæt på motorvejen og med længerevarende kontrakter med solide lejere. Og én for sekundære ejendomme, som f.eks. denne portefølje. Køberne til disse to grupper af ejendomme er forskellige og de senere år har det hovedsageligt været de primære ejendomme der har været efterspørgsel efter. Der er dog i markedet nu efterspørgsel efter ejendomme med højere risiko, men også med et væsentligt højere afkast.

Når det kommer til den konkrete portefølje, er René Neesgaard, teamleder for investering ved Colliers i Vejle meget optimistisk. Han siger: ”Der er allerede indgået betinget aftale om salg af ejendommen i Vejle og én af ejendommene i Esbjerg, ligesom der er god indledende interesse for resten af porteføljen. Kombinationen af de høje udlejningsprocenter, de gode beliggenheder samt en fornuftig prissætning betyder, at vi ser lyst på mulighederne. Interessen for porteføljen viser, at der i markedet findes opportunistiske og kontante købere til ejendomme med en vis risiko, når det samtidig er ejendomme, der kan genere et yderst fornuftigt cash flow til investor.”