Colliers i Vejle har netop formidlet salget af en ejendom i Gedved ved Horsens, som gennem en menneskealder og frem til 2006 har været anvendt til fjerkræslagteri, men som de seneste år har ligget uvirksom hen.

 

Bygningskomplekset består af i alt ca. 6.800 m², der blandt andet rummer et fryselager med plads til ca. 2.000 paller. Herudover er der diverse bygninger til lager, produktion, administration og mandskabsfaciliteter.

 

Klaus Holmstoel, direktør for Colliers International Danmark A/S i Vejle, som har stået for salget siger:

”Den nye ejer af ejendommen er et ejendomsselskab, der selv skal anvende ejendommen fremadrettet. Ejendommen har været på markedet i flere år, og forhandlingerne har været langvarige, så vi er glade for, at vi med en vedholdende indsats har fået gennemført handlen.”

 

Generelt er der et overskud af mindre, godt brugte industriejendomme. Tomgangen for industri- og lagerejendomme har ligget stabilt på ca. 4 procent i de seneste år, efter at der var en stigning i tomgangen fra 2008 til 2010. I udkantsområder kan industriejendomme være meget svære at sælge eller udleje igen.

 

Den overordnede regionale udvikling med centralisering af befolkning og arbejdspladser i og omkring hovedstadsområdet og det østlige Jylland, kombineret med den generelle udflytning af industriarbejdspladser til lande med lavere lønomkostninger, betyder et overskud af industriejendomme i udkantsområderne.

 

Også i og omkring de større byer med befolkningsfremgang er der overskud af denne type ejendomme, men her er der mulighed for transformation til andet brug. Det sker både for enkeltejendomme og for større områder. Af sidstnævnte kan nævnes CERES i Aarhus og Carlsbergområdet i København. Bygningerne kan anvendes til både boliger og serviceerhverv. Bygningerne har ofte en rustik charme og kvalitet, der er populær i fx kreative brancher.

 

En yderligere udfordring er, at finansieringskilderne er ret skeptiske over for industriejendomme på sekundære beliggenheder – også begrundet i de begrænsede udlejningsmuligheder.