Få overblik over erhvervsejendomsmarkedet i Danmark med vores kvartalsrapport, Colliers PULS. Rapporten samler information om blandt andet tomgang, markedsleje, afkastkrav og den makroøkonomiske udvikling.

Colliers PULS analyserer den danske økonomi og påvirkningen på det danske ejendomsmarked. Der er fokus på den årlige vækst i BNP samt arbejdsledigheden og beskæftigelsen. Ydermere analyseres hvordan renteudviklingen i Danmark påvirker de forskellige investeringssegmenter og antallet af transaktioner.

Colliers PULS kan benyttes som et redskab, der på en række delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De geografiske områder inkluderer de fleste større byer i Danmark, som fx København, Aarhus, Odense, Aalborg, Vejle, Kolding, Randers, Svendborg, Frederikshavn med flere. De største af disse er endvidere opdelt i flere områder.  Ejendomstyperne omfatter både erhverv, kontor, retail, industri- og logistik og boligudlejningsejendomme.

De angivne niveauer er alene vejledende og Colliers International Danmark tager forbehold for de opgivne tal, der er uden ansvar.

Colliers PULS er en sammenlægning af de tidligere markedsrapporter Colliers STATUS og MarkedsPULS.