• Průzkum trhu a zpracování údajů o trhu
  • Pravidelné zprávy o trhu
  • Marketing a inzerce budov
  • Aktivní vyhledávání potenciálních nájemců
  • Asistence při vyjednávání základních nájemních podmínek (tzv. Heads of Terms)
  • Asistence při přípravě a zakreslování plánů prostor nájemců
  • Pomoc s organizací PR a marketingových akcí
  • Prohlídky volných prostor
  • Oceňování budov
  • Investiční prodeje a akvizice