Naši odborníci na správu nájemních závazků pomáhájí klientům, kteří užívají více nemovitostí, zvládat jejich komerční nájemní závazky efektivněji, s úsporou času a peněz.

Naši specialisté kombinují technologie, zdroje a znalost trhu k efektivní administraci nájemních smluv a pomáhají tak našim klientům vyhnout se chybám ve vyúčtování i přeplatkům.

Naše služby zahrnují především:

  • Shrnutí nájemních podmínek
  • Sledování důležitých termínů vyplývajících z nájemní smlouvy
  • Audit vyúčtování od pronajímatele
  • Rozpočtování realitních výdajů
  • Automatizace plateb nájemného
  • Organizace a správa realitních portfolií