Jsme pro Vás jediným bodem odpovědnosti pro všechny Vaše stavební projekty, poskytujeme Vám podporu od začátku až do konce - od fáze plánování, přes výstavbu a rekonstrukci nemovitosti a zařízení, včetně jejich vybavení, až po úpravy pracovních míst. Naše služby projektového managementu jsou přizpůsobeny konkrétním potřebám každého klienta, ať již pro jednotlivé projekty nebo pro celá portfolia nemovitostí.

Takové služby většinou zahrnují zjištění informací o nemovitosti, revize údržby, nákladově efektivní zadávání výběrových řízení, poradenství při zahájení projektu, plánování a řízení projektů oprav, rekonstrukcí a nové výstavby.

Minimalizujeme rizika spojená s užíváním nemovitosti již při akvizici a to prostřednictvím naší komplexní technické prověrky (due diligence), která zkontroluje strukturu, dílčí části a služby dané nemovitosti a tam, kde je to třeba také návrh a vhodnost pro užívání. Vše může být dále rozšířeno o služby poskytované třetími stranami (například environmentální audity), jejich řízení a kontrolu.

Tam kde se to hodí úzce spolupracujeme s našimi kolegy z dalších oddělení v rámci Colliers International, včetně oddělení zastupování nájemců, korporátních služeb a správy nájemních závazků, abychom mohli poskytnout aktivní spolupráci všech zúčastněných stran prostřednictvím jasné komunikace a poradenského přístupu. Tímto osvobozujeme naše klienty od každodenních činností a povinností nutných k úspěšnému a včasnému dokončení projektu. V úvodu našim klientům většinou poskytujeme služby jako například posouzení komerčních prostor, vhodnost prostor a vybavení, možnosti zadávání zakázek, proveditelnost a analýza nákladů.

Zároveň nabízíme i konkrétní služby požadované pouze v některých zemích, jako jsou například snížení nákladů na uvedení prostor do původního stavu po ukončení nájmu, oceňení nákladů na uvedení prostor do původního stavu a certifikáty energetické náročnosti. Jako zakládající člen Světové rady pro šetrné stavby (The World Green Building Council) jsme připraveni Vám pomoci dosáhnout Vašich cílů v oblasti udržitelnosti (např. Certifikace v rámci systému LEED®) a ujistit se, že jsou spojeny s efektivní správou majetku.

Díky více než stovce zaměstnanců ve více než 12 zemích v regionu EMEA a zkušenostem z více než 350 velkých projektů ročně, jejichž celková hodnota přesahuje 1.5 miliardy dolarů za rok jsme si jisti, že dokážeme pomoci i Vám.