Naše oddělení projektového managementu je pro Vás jediným bodem odpovědnosti pro všechny Vaše stavební projekty, poskytuje Vám podporu od začátku až do konce - od fáze plánování, přes výstavbu a rekonstrukci nemovitosti a zařízení, včetně jejich vybavení, až po úpravy pracovních míst. Naše služby stavebního poradenství jsou přizpůsobeny konkrétním potřebám každého klienta, ať již pro jednotlivé projekty nebo pro celá portfolia nemovitostí.

Naše rychle poskytnutá hloubková prověrka (due diligence) eliminuje rizika jak pro kupce, tak pro prodávající. Navíc je v souladu s globálními institucionálními standardy reportování a poskytuje výhodu prvního tahu.

Poskytování stavebních auditů a auditů přidané hodnoty i posouzení stavu a údržby pomáhá udržet nebo zvýšit hodnotu majetku a zároveň umožňuje dosahovat efektivních výdajů. Koncepční a stavební posudky, stavební dozor a služby projektového monitoringu poskytují majitelům a investorům ujištění o dodržování stavebních norem, vhodnosti designu a dodržování časového harmonogramu.

V případě potřeby nabízíme i konkrétní služby požadované pouze v některých zemích, jako jsou například posudky míry opotřebení prostor, oceňení nákladů na uvedení prostor do původního stavu, kontrola vlastnictví i věcných a přístupových břemen, certifikáty energetické náročnosti či poradenství v problematice sdílených / společných obvodových plášťů (zdí) budov („party wall advice“ běžná například ve Velké Británii).

Jako zakládající člen Světové rady pro šetrné stavby (The World Green Building Council) jsme v té správné pozici abychom Vám mohli pomoci prozkoumat Vaše cíle v oblasti udržitelnosti (např. Certifikace v rámci systému LEED®) a ujistit se, že jsou spojeny s efektivní správou majetku.

Díky více než stovce zaměstnanců ve více než 12 zemích v regionu EMEA a zkušenostem z více než 350 velkých projektů ročně, jejichž celková hodnota přesahuje 1.5 miliardy dolarů za rok jsme si jisti, že dokážeme pomoci i Vám.