Služby pro nájemce komerčních prostor

Využijte Vaše prostory na maximum

Ať již užíváte jednu budovu v České republice nebo celé portfolio nemovitostí v různých zemích, jsme schopni Vám poskytnout specializované realitní služby, které Vám pomohou dosáhnout Vašich obchodních cílů.
Zastoupení nájemců

Naši specialisté z oddělení zastupování nájemců zajistí, aby Vaše nájemní podmínky i pronajímané prostory odpovídaly dlouhodobé obchodní strategii Vaší společnosti i Vašim cílům v oblasti nákladů, flexibility a stability.

Stavební poradenství

Naše oddělení stavebního poradenství a projektového managementu je pro Vás jediným bodem odpovědnosti pro všechny Vaše projekty výstavby či rekonstrukcí nemovitostí. Zároveň Vám můžeme pomoci i s poskytnutím technické due diligence a monitoringu projektů.

Workplace Solutions

Úzce spolupracujeme s našimi klienty abychom pochopili vnitřní fungování jejich firmy, složení jednotlivých týmů, způsob komunikace i celkovou firemní kulturu. Našim klientům pomáháme vytvořit efektivní a flexibilní pracovní prostředí, které přispěje ke zvýšení jejich výkonnosti, pomůže k udržení zaměstnanců a sníží prostorové nároky.

 

Korporátní služby

Naši odborníci se zaměřují na pochopení Vašich jedinečných potřeb a pracují buď jako prodloužená ruka Vašeho interního realitního týmu, nebo formou externího, zcela outsourcovaného, řešení. Výhoda našich znalostí a odhodlání Vám poskytne výjimečné služby ať už jde o doplnění Vaší základní obchodní strategie, odborné znalosti pro Váš obor nebo pomoc se vstupem na nový trh nebo zvláštní typ nemovitosti.

Správa nájemních závazků

Naši specialisté na správu nájemních závazků pomáhají klientům s více nemovitostmi, efektivně spravují jejich nájemní smlouvy a šetří jim čas a peníze.

Průzkum trhu

Jelikož chápeme hodnotu informací a jejich vliv na rozhodování a úspěch, poskytujeme zprávy o vývoji na trhu na globální, regionální i lokální úrovni. Naši analytici pravidelně sbírají statistiky a připravují zprávy a analýzy zaměřující se na jednotlivé segmenty realitního trhu. Kromě toho připravujeme také zprávy šité na míru přímo pro naše klienty dle jejich vlastního zadání.

Česká republika
Colliers International, Slovanský dum, Building C, Na Príkope 859/22, Praha 1, 110 00 Czech Republic | Tel: +420 226 537 618