• Audity nájemních smluv
 • Prodloužení platnosti nájemní smlouvy
 • Vyjednání nájemních podmínek
 • Srovnávací finanční analýzy
 • Průzkum trhu
 • Prodej či akvizice pozemků pro průmyslové využití
 • Výstavba nájemních prostor na míru
 • Výstavba prostor do vlastnictví
 • Financování nemovitosti
 • Projektový management
 • Prodej či akvizice budov
 • Prodej a zpětný pronájem
 • Stěhování do nových prostor / Konsolidace