Úvod

Industrial Research Forum bylo založeno v roce 2010 s cílem poskytovat co možná nejúplnější, nejpřesnější a nejtransparentnější data o vývoji českého trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi. Členové Industrial Research Fora, společnosti CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield a JLL, sdílejí základní informace o vývoji trhu a věří, že založení Industrial Research Fora přispěje ke zlepšení transparentnosti trhu.

Instituce RICS podporuje činnost Industrial Research Fora.

Celková nabídka průmyslových prostor v ČR

Celková plocha moderních průmyslových prostor určených k pronájmu v České republice vzrostla ve třetím čtvrtletí roku 2017 na 6,75 milionů m2. Ve třetím čtvrtletí v roku 2017 bylo dokončeno zhruba 92 000 m2 nových prostor.

Ve třetím čtvrtletí 2017 bylo dokončeno celkem 92 000 m2 skladových ploch v 10 průmyslových parcích na území České republiky. Mezi největší dokončené projekty se řadí expanze společnosti Assa Abloy v Panattoni Parku Stříbro o velikosti 26 400 m2, a rozšíření haly o 13 100 m2 v CTParku Přeštice, postavené pro dodavatele dílů pro automobilový průmysl, který je v této lokalitě již přítomen. Pouze 21 % z nově dokončených ploch bylo ve třetím čtvrtletí dokončeno na spekulativní bázi.

Na konci třetího čtvrtletí roku 2017 bylo ve výstavbě celkem 689 800 m2 skladových a výrobních prostor, přičemž 44 % z nich se nachází v Praze a jejím nejbližším okolí. Přibližně 40 % z celkového objemu prostor, které se aktuálně nachází ve fázi výstavby, by mělo být dokončeno do konce roku 2017. Podíl spekulativní výstavby zůstal ve třetím čtvrtletí roku 2017 na úrovni 32 %, stejně jako na konci druhého čtvrtletí 2017.

Realizovaná poptávka

Hrubá realizovaná poptávka (včetně renegociací) ve třetím čtvrtletí roku 2017 dosáhla celkově 310 600 m2 a oproti předchozímu čtvrtletí mírně poklesla o 2 %. V porovnání se třetím čtvrtletím roku 2016 se hrubá realizovaná poptávka zvýšila o 5 %.

Čistá poptávka čítala ve třetím čtvrtletí roku 2017 celkem 188 200 m2, což představuje pokles o 18 % v porovnání s minulým čtvrtletím a 81% meziroční zvýšení. Hlavním tahounem nové poptávky ve třetím čtvrtletí 2017 byly společnosti z výrobního sektoru s 55 % všech nových uzavřených transakcí.

Podíl renegociací ve třetím čtvrtetí 2017 představoval 39 % z hrubé realizované poptávky.

Významné pronájmy v rámci poptávky

Největší novou transakci ve třetím čtvrtletí uzavřela společnost FM Logistic, která si předpronajala 30 500 m2 v logistickém parku P3 Lovosice. Největší renegociace byla podepsána v CTParku Pohořelice společností PST CLC (16,600 m2).

Neobsazenost

Na konci třetího čtvrtletí 2017 dosáhla míra neobsazenosti v České republice 3,6 %, což představuje pokles o 54 bazických bodů oproti druhému čtvrtletí 2017. Celkově je v současné době na trhu 242,400 m2 moderních průmyslových prostor, které jsou připraveny k okamžitému nastěhování. Neobsazenost průmyslových prostor v Praze spadla pod celorepublikový průměr na úroveň 2,8 %, což představuje pokles o 125 bazických bodů oproti minulému čtvrtletí.

Nájemné

Nejvyšší dosahované nájemné průmyslových a logistických nemovitostí (tzv. prime headline) v České republice se mírně zvýšilo a ve třetím čtvrtletí 2017 se pohybovalo na úrovni 4,35 – 4,50 EUR/m2/měsíc. Výše nájemného za kancelářské vestavky dosahuje 8,50 – 9,00 EUR/m2/měsíc. Obvyklá výše servisních poplatků se pohybuje mezi 0,50 – 0,65 EUR/m2/měsíc.