Prague Research Forum oznamuje údaje o trhu s kancelářskými prostory za 2. čtvrtletí roku 2017

Úvod
Prague Research Forum (PRF) si dovoluje zveřejnit údaje o trhu s kancelářskými prostory za druhé čtvrtletí roku 2017. Členy PRF jsou společnosti CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, JLL a Knight Frank, které sdílejí základní informace o kancelářském trhu v Praze za účelem poskytování co možná nejúplnějších, nejpřesnějších a nejtransparentnějších dat o jeho vývoji.

Instituce RICS podporuje činnost Prague Research Fora.

Nabídka kancelářských budov
Celková výměra moderních kancelářských ploch v Praze vzrostla ve druhém čtvrtletí roku 2017 na 3 253 000 m2. Poměr budov třídy A vůči budovám třídy B dosahoval 70 %. Nejkvalitnější budovy třídy AAA zaujímají 18 % z celkové výměry moderních kanceláří.

Ve druhém čtvrtletí bylo dokončeno 24 700 m2 kancelářských ploch v projektu Five (13 400 m2) v Praze 5 a Rustonka R1 (11 300 m2) v Praze 8.

V současné době se v Praze nachází 327 800 m2 kancelářských prostor ve výstavbě. Ve druhém čtvrtletí byla zahájena výstavba jednoho nového projektu, a to Argentinská Business Centrum na Praze 7 s plánovanou kancelářskou plochou 6 000 m2.

Pro rok 2017 se očekává dokončení celkem 155 000 m2 moderních kancelářských prostor (z nichž 31 600 m2 již bylo letos dokončeno). Oproti tomu během roku 2018 by mělo být dokončeno celkem 216 600 m2.

Realizovaná poptávka
Hrubá realizovaná poptávka včetně renegociací a podnájmů dosáhla v druhém čtvrtletí roku 2017 objemu 153 500 m2, což představuje nárůst o 45,0 % ve srovnání s předchozím čtvrtletím a zároveň nárůst o 36,9 % meziročně.

Největší objem pronájmů se uskutečnil v Praze 4 (36 %), v Praze 8 (21 %) a v Praze 7 (10 %).

Dle sektorů byly na celkové hrubé poptávce nejvíce zastoupeny IT společnosti (18,4 %), následoval bankovní sektor (15,3 %) a výroba (13,2 %).

Celkový podíl renegociací (prodloužených nájemních smluv) na hrubé realizované poptávce tvořil ve druhém čtvrtletí 25 %, tedy o 6 procentních bodů méně než v předchozím čtvrtletí. Podíl nově podepsaných smluv dosáhl v druhém čtvrtletí 68 % hrubé realizované poptávky.

Významné pronájmy
Mezi nejvýznamnější transakce druhého čtvrtletí 2017 patřil předpronájem společnosti Moneta Money Bank (21 500 m2) v kancelářské budově BB Centrum A v Praze 4, renegociace společnosti KPMG Česká republika (11 044 m2) v budově KPMG Office Centre v Praze 8 a renegociace společnosti Honeywell (9 989 m2) v budově The Park v Praze 4.

Neobsazenost kanceláří
Míra neobsazenosti mezičtvrtletně klesla o 0,8 procentního bodu a ve druhém čtvrtletí 2017 tak spadla na 8,6 %. Celkem bylo v Praze evidováno 278 300 m2 volných kancelářských prostor. Nejvyšší míru neobsazenosti v tomto čtvrtletí vykazovala Praha 10 (13,9 %), Praha 7 (11,9 %) a Praha 3 (11,1 %). Naopak nejnižší míra neobsazenosti byla zaznamenána v Praze 9 (6,9 %), Praze 4 (7,1 %) a v Praze 2 (7,2 %).

Nájemné
I v druhém čtvrtletí roku 2017 zůstalo nejvyšší dosahované nájemné v centru Prahy stabilní na 20,00 EUR za m2 na měsíc. Ve vnitřním městě zůstalo nejvyšší dosahované nájemné na úrovni 14,50 – 16,00 EUR za m2 na měsíc a ve vnějším městě v rozmezí 13,00 – 14,50 EUR za m2 na měsíc.