Úvod
Členové Regional Research Fora – CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank – usilují o poskytování co možná nejúplnějších, nejpřesnějších a nejtransparentnějších dat o vývoji regionálních kancelářských trhů v České republice. Členové sdílejí základní informace o vývoji trhu a věří, že Regional Research Forum přispěje ke zlepšení transparentnosti regionálních kancelářských trhů.

Regional Research Forum si dovoluje zveřejnit údaje o kancelářském trhu v Brně za 2. pololetí 2016.

Nabídka kancelářských prostor v Brně
S nově dokončenými kancelářskými budovami narostla celková výměra moderních kancelářských ploch v Brně na současných 525 000 m2. Budovy třídy A představují 80 % celkové plochy a zbývajících 20 % tvoří kanceláře třídy B.

Ve 2. pololetí 2016 byly v Brně dokončeny čtyři nové kancelářské budovy o celkové pronajímatelné ploše 43 300 m2. Nová nabídka kanceláří zahrnovala budovy: CTOffice A2 (7 100 m2), Dorn (7 600 m2), Campus Science Park C (13 400 m2) and Areál Slatina O (15 300 m2). V současné době je v Brně ve výstavbě 44 300 m2 kanceláří a z toho by přibližně 17 300 m2 mělo být dokončeno v roce 2017. 

Realizovaná poptávka v Brně
Hrubá realizovaná poptávka včetně renegociací dosáhla v Brně ve 2. pololetí roku 2016 celkem 27 600 m2, což odpovídalo 24% poklesu oproti předchozímu pololetí. Podíl renegociací dosáhl 5 %.

Největšími zveřejněnými transakcemi 2. pololetí byl nový pronájem společnosti AT&T (2 200 m2) v Campus Science Parku C, který byl následován expanzí společnosti Edwards Services (1 400 m2) ve Spielberk Tower I a renegociací společnosti Regus (1 300 m2) ve Spielberk Office Centru, IQ budovách.

Neobsazenost kanceláří v Brně
V Brně bylo ke konci roku 2016 evidováno 63 400 m2 volných kancelářských ploch. Míra neobsazenosti mírně narostla na 12,1 %, což představuje nárůst o 0,3 procentního bodu oproti 1. pololetí 2016.

Nájemné
Nejvyšší dosažitelné nájemné v Brně zůstalo ve 2. polovině 2016 stabilní na úrovni 13,00 EUR/ m2/ měsíc.


  

Regional Research Forum si dovoluje zveřejnit údaje o kancelářském trhu v Ostravě za druhé pololetí 2016.  

Nabídka kancelářských prostor v Ostravě
Ve 2. polovině roku 2016 zůstala celková výměra moderních kancelářských ploch v Ostravě na úrovni 208 400 m2. Budovy třídy A představovaly 72 % celkové plochy a kanceláře třídy B tvořily zbývajících 28 %.

Ve 2. pololetí 2016 nebyla v Ostravě dokončena žádná kancelářská budova. V současné době jsou ve výstavbě dva projekty, jejichž dokončení je plánováno na rok 2017. Nová nabídka kanceláří by v roce 2017 měla zahrnout dokončení Administrativního objektu Red House (4 500 m2) a rekonstrukci budova ABC Alfa (6 500 m2).

Realizovaná poptávka v Ostravě
Hrubá realizovaná poptávka dosáhla ve 2. pololetí 2016 přibližně 2 700 m2, což představovalo pokles o 72 % v porovnání s poptávkou za 1. pololetí 2016. Čistá realizovaná poptávka po odečtení renegociací a podnájmů zůstala stejná, neboť nedošlo k žádným přejednáním smluv.

Největší transakcí 2. pololetí 2016 byl nový pronájem neuveřejněné společnosti (1 500 m2) v projektu Axis Office Park Ostrava.

Neobsazenost kanceláří v Ostravě
V Ostravě bylo ke konci roku 2016 evidováno 41 000 m2 volných kancelářských prostor. Míra neobsazenosti tak poklesla oproti 1. pololetí 2016 o 0,6 procentního bodu na 19,7 %.

Nájemné
Nejvyšší dosažitelné nájemné v Ostravě zůstalo ve 2. pololetí 2016 na úrovni 11,50 EUR/ m2/ měsíc.