Prague Research Forum oznamuje údaje o trhu s kancelářskými prostory za 3. čtvrtletí roku 2016

Úvod
Prague Research Forum (PRF) si dovoluje zveřejnit údaje o trhu s kancelářskými prostory za třetí čtvrtletí roku 2016. Členy PRF jsou společnosti CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, JLL a Knight Frank, které sdílejí základní informace o kancelářském trhu v Praze za účelem poskytování co možná nejúplnějších, nejpřesnějších a nejtransparentnějších dat o jeho vývoji.

Instituce RICS podporuje činnost Prague Research Fora.

Nabídka kancelářských budov
Celková výměra moderních kancelářských ploch v Praze vzrostla v třetím čtvrtletí roku 2016 na 3 233 800 m2. Poměr budov třídy A vůči budovám třídy B dosahoval 71 %. Nejkvalitnější budovy třídy AAA zaujímají 17 % z celkové výměry moderních kanceláří.


Ve 3. čtvrtletí bylo dokončeno 13 900 m2 kancelářských ploch v těchto projektech: Futurama Business Park F (10 200 m2) v Praze 8, Harrachovský palác (1 400 m2) v Praze 1 a Antal Business Centre (2 400 m2) v Praze 4.  

V současné době se v Praze nachází 247 300 m2 kancelářských prostor ve výstavbě. Ve třetím čtvrtletí byla zahájena výstavba třech nových projektů: projektu Dynamica (13 400 m2) v Praze 5, třech budov v projektu Palmovka Open Park (dohromady 21 600 m2) v Praze 8 a projektu Visionary (22 000 m2) v Praze 7. 

Pro rok 2016 se očekává dokončení celkem 33 400 m2 moderních kancelářských prostor (z nichž 25 900 m2 již bylo letos dokončeno). Oproti tomu v roce 2017 by mělo být dokončeno celkem 178 800 m2.

Realizovaná poptávka
Hrubá realizovaná poptávka včetně renegociací a podnájmů dosáhla v třetím čtvrtletí roku 2016 objemu 109 600 m2, což představuje nepatrný pokles o 3,3 % ve srovnání s předchozím čtvrtletím, ale zároveň růst o 20,1 % meziročně. 


Největší objem pronájmů se uskutečnil v Praze 5 (34 %), v Praze 4 (17 %) a v Praze 8 (14 %).

Farmaceutické společnosti se nejvíce podílely na celkové hrubé poptávce (26 %), následovány IT společnostmi (14 %) a finančními společnostmi (8 %).

Celkový podíl renegociací (prodloužených nájemních smluv) na hrubé realizované poptávce tvořil ve 3. čtvrtletí 20 %, tedy o 6 procentních bodů méně než v předchozím čtvrtletí. Podíl nově podepsaných smluv dosáhl v 3. čtvrtletí 70 % hrubé realizované poptávky.

Významné pronájmy
Mezi nejvýznamnější transakce třetího čtvrtletí 2016 patřil předpronájem společnosti Johnson & Johnson (15 100 m2) v kancelářské budově Mechanica 01, předpronájem společnosti MSD (6 700 m2) v budově Five a renegociace společnosti Škofin (6 400 m2) v budově Aragonit, všechny v Praze 5. 


Neobsazenost kanceláří
Míra neobsazenosti mezičtvrtletně klesla o 0,6 procentního bodu a ve 3. čtvrtletí 2016 tak dosáhla 11,7 %. Celkem bylo v Praze evidováno 378 500 m2 volných kancelářských prostor. Nejvyšší míru neobsazenosti v tomto čtvrtletí vykazovala Praha 7

(17,9 %), Praha 9 (15,3 %) a Praha 10 (14,8 %). Naopak nejnižší míra neobsazenosti byla zaznamenána v Praze 5 (7,4 %), Praze 3 (8,3 %) a v Praze 8 (10,0 %). 

Nájemné
I v třetím čtvrtletí roku 2016 zůstalo nejvyšší dosahované nájemné ve všech částech Prahy stabilní. V centru města se pohybovalo mezi 18,50 – 19,50 EUR za m2 na měsíc. Ve vnitřním městě zůstalo nejvyšší dosahované nájemné mezi 14,50 – 16,00 EUR za m2 na měsíc a ve vnějším městě v rozmezí 13,00 – 14,50 EUR za m2 na měsíc.