Naše oddělení průzkumu trhu pravidelně vydává zprávy o vývoji na trhu nemovitostí, které obsahují informace o dění na pražském kancelářském trhu, českém investičním trhu a trhu skladových a výrobních nemovitostí v České republice.